Obsah

 

Rok 2017

Dátum

zverejnenia

Názov a predmet objednávky Dokument Typ Objednávateľ
30.11.2017 Objednávka - doprava vybavenia pre školskú kuchyňu otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
30.11.2017 Objednávka - odber vody otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
27.11.2017 Objednávka - štrk otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
23.11.2017 Objednávka - žalúzie otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
16.11.2017 Objednávka - revízie otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
16.10.2017 Objednávka - rekonštrukčné práce otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
26.09.2017 Objednávka - stavebný materiál otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
14.09.2017 Objednávka - vytýč.plyn.zar.-ul.Hušták otvoriť dokument objednávka Obec Niižný Hrušov
07.09.2017 Objednávka - stavebné úpravy otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
06.09.2017 Objednávka - nákladka stavebného odpadu otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
06.09.2017 Objednávka - vybudovanie priepustu otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
06.09.2017 Objednávka - dopravné zrkadlo otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
21.08.2017 Objednávka - bet.skruže otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
17.08.2017 Objednávka - kontrola bezpečnosti detského ihriska ZŠ a v parku Huštačik  otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
09.08.2017 Objednávka - zameranie pož.zbrojnice otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
03.08.2017 Objednávka - vypracovanie PD otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
03.08.2017 Objednávka - odchyt psov otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
02.08.2017 Objednávka - požiarna zbrojnica otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
31.07.2017 Objednávka - vypracovanie monitorovacej správy - Rekonšt. a modernizácia verej. osvetlenia otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
21.07.2017 Objednávka - antivírusový program otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
13.07.2017 Objednávka - pouličné osvetlenie otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
12.07.2017 Objednávka - vytýčenie plyn.prípojok-ulica Družstevná otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
03.07.2017 Objednávka - vypracovanie štúdie na športoviská otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
03.07.2017 Objednávka - vypracovanie štúdie na športoviská// STORNO OBJEDNÁVKY  otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
29.06.2017 Objednávka - vodorovné dopravné značenie otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
28.06.2017 Objednávka - polepy na autobusové zastávky otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
15.06.2017 Objednávka - vytýčenie jestvujúcich plynových zariadení otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
15.06.2017 Objednávka - vytýčenie pozemkov otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
12.06.2017 Objednávka - verejné obstarávanie otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
02.06.2017 Objednávka - zverejnenie inzerátu otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
02.06.2017 Objednávka - zabezpečovacie zariadenie otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
29.05.2017 Objednávka - vystúpenie na Deň obce otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
24.05.2017 Objednávka - pripojenie LTE internetu otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
12.05.2017 Objednávka - zverejnenie oznamu v novinách otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
10.05.2017 Objednávka - divadelné predstavenie otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
03.05.2017 Objednávka - tričká na akciu Zemplínska ostrá kosa otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
26.04.2017 Objednávka -  znalecký posudok otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
26.04.2017 Objednávka - kvety otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
20.04.2017 Objednávka - zmena projektovej dokumentácie otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
07.04.2017 Objednávka - VM Florian otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
07.04.2017 Objednávka - vypracovanie projektovej dokumentácie otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
29.03.2017 Objednávka - krovinorez otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
22.03.2017 Objednávka - fotenie obce otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
16.02.2017 Objednávka - bezpečnostný projekt otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
31.01.2017 Objednávka - servisná prehliadka dverí otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
14.01.2017 Objednávka - odpratávanie snehu otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
11.01.2017 Objednávka - vypracovanie projektového zámeru otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
10.01.2017 Objednávka vypracovania návrhu rozšírenia priestorov otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov