Obsah

ROK 2015

Dátum zverejnenia  Názov a predmet zmluvy Dokument Typ Objednavateľ
09.12.2015 Objednávka posuvných dverí

otvoriť dokument

príloha

objednávka Obec Nižný Hrušov
23.11.2015 Objednávka inštalačného súboru aplikácie GPS COORD SAVER otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
23.11.2015 Objednávka na posypovú soľ otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
18.11.2015 Objednávka vystúpenia otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
06.11.2015 Objednávka phsr otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
06.11.2015 Objednávka na polohopisné a výškopisné zameranie otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
06.11.2015 Objednávka zimných pneumatík zn. Continental otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
06.11.2015 Objednávka zimných pneumatík zn. Dunlop otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
02.11.2015 Objednávka propagačných materiálov otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
27.10.2015 Objednávka na vypracovanie projektovej dokumentácie otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
22.09.2015 Objednávka výmeny ventilov otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
22.09.2015 Objednávka revízií plyn.zariadení otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
22.09.2015 Objednávka na práce strojom otvoriť dokument objednávka Obec Nižný Hrušov
20. 08.2015 Objednávka pletivá otvoriť dokument objednávka obec Nižný Hrušov
19.08.2015 Objednávka pletivá otvoriť dokument objednávka obec Nižný Hrušov
10.08.2015 Objednávka zemné práce otvoriť dokument objednávka obec Nižný Hrušov
10.08.2015 Vytyčenie jestvujúcich vodovodných zariadení otvoriť dokument objednávka obec Nižný Hrušov
10.08.2015 Vytýčenie jestvujúcich plyn. zariadení otvoriť dokument objednávka obec Nižný Hrušov
30.06.2015 Predĺženie platnosti licencie ESET otvoriť dokument objednávka obec Nižný Hrušov
23.06.2015 Objednávka zemných prác otvoriť dokument objednávka obec Nižný Hrušov
23.06.2015 Objednávka štrkového materiálu otvoriť dokument objednávka obec Nižný Hrušov
19.06.2015 Objednávka práce na čistenie prepojenia zberačov dažď. kanalizácie otvoriť dokument objednávka obec Nižný Hrušov
16.06.2015 Oprava kanalizačného potrubia otvoriť dokument objednávka obec Nižný Hrušov
04.06.2015 Objednávka mikrobusu otvoriť dokument objednávka obec Nižný Hrušov
03.06.2015 Analýza spotrieb základných médií otvoriť dokument objednávka obec Nižný Hrušov
25.05.2015 Objednávka - Vytýčenie jestvujúcich plynových zariadení otvoriť dokument objednávka obec Nižný Hrušov
11.05.2015 Projektová dokumentácia na multifunkčné ihrisko otvoriť dokument objednávka obec Nižný Hrušov
6.05.2015

Objednávka video filmu s fotografiami

otvoriť dokument objednávka obec Nižný Hrušov
13.03.2015 Objednávka - autožeriav a plošina na prekladku hniezda bociana otvoriť dokument objednávka obec Nižný Hrušov
12.03.2015 Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov otvoriť dokument objednávka obec Nižný Hrušov
03.03.2015 Dodávka a montáž nového zabezpečovacieho zariadenia otvoriť dokument objednávka obec Nižný Hrušov
22.01.2015 Objednávka prác na havárii stavby kaštieľa otvoriť dokument objednávka obec Nižný Hrušov
22.01.2015 Rekapitulácia cenovej ponuky otvoriť dokument objednávka obec Nižný Hrušov