Navigácia

Obsah

 

 Za rok 2019 : 

1.Čerpanie celkového rozpočtu obce za rok 2019 : 

   Príjmy a výdavky   :  otvoriť dokument

2. Návrh Záverečného účtu  Obce Nižný Hrušov za rok 2019

   zverejnené : 26.05.2020 : otvoriť dokument

 

 3 . Záverečný účet obce za rok 2019 - schválený OZ dňa 25.06.2020 uznesením č.94/2020

              -zverejnený 26.06.2020 :  otvoriť dokument

---------------------------------------------------------------------------------------------------

  Za rok 2018:

     - Hospodárenie obce za rok 2018 : 

          1.      Návrh Záverečného účtu obce a rozpočtového hospodárenia  za rok 2018 :

                -  zverejnený  22.05.2019 :otvoriť dokument
       

        2 . Záverečný účet obce za rok 2018 - schválený OZ dňa 26.06.2019 uznesením č.37/2019

              -zverejnený 27.06.2019 :  otvoriť dokument  

   

 

     Za rok 2018 : 

Čerpanie celkového rozpočtu obce za rok 2018 : 

   Príjmy a výdavky   :  otvoriť dokument