Navigácia

Obsah

   Za rok 2020 :

  1.Čerpanie celkového rozpočtu obce za rok 2020 :

      Príjmy a výdavky : otvoriť dokument (689.89 kB)

  2. Návrh záverečného účtu obce za rok 2020 :

      zverejnené : 14.05.2021 : otvoriť dokument (1.15 MB)

  3 . Záverečný účet obce za rok 2020 - schválený OZ dňa 28.06.2021 uznesením č.146/2021

              -zverejnený 30.06.2021 :  otvoriť dokument (1.15 MB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Za rok 2019 : 

1.Čerpanie celkového rozpočtu obce za rok 2019 : 

   Príjmy a výdavky   :  otvoriť dokument

2. Návrh Záverečného účtu  Obce Nižný Hrušov za rok 2019

   zverejnené : 26.05.2020 : otvoriť dokument

 

 3 . Záverečný účet obce za rok 2019 - schválený OZ dňa 25.06.2020 uznesením č.94/2020

              -zverejnený 26.06.2020 :  otvoriť dokument

---------------------------------------------------------------------------------------------------

  Za rok 2018:

     - Hospodárenie obce za rok 2018 : 

          1.      Návrh Záverečného účtu obce a rozpočtového hospodárenia  za rok 2018 :

                -  zverejnený  22.05.2019 :otvoriť dokument
       

        2 . Záverečný účet obce za rok 2018 - schválený OZ dňa 26.06.2019 uznesením č.37/2019

              -zverejnený 27.06.2019 :  otvoriť dokument  

   

 

     Za rok 2018 : 

Čerpanie celkového rozpočtu obce za rok 2018 : 

   Príjmy a výdavky   :  otvoriť dokument