Navigácia

Obsah

  

Za rok 2022 :

  1.Čerpanie celkového rozpočtu obce za rok 2022 :

     Príjmy : otvoriť dokument (425.86 kB)

     Výdavky : otvoriť dokument (714.54 kB)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Za rok 2021 :

  1.Čerpanie celkového rozpočtu obce za rok 2021 :

     Príjmy : otvoriť dokument (424.63 kB)

     Výdavky : otvoriť dokument (722.33 kB)

  2. Návrh záverečného účtu obce za rok 2021 :

      zverejnené : 20.05.2022 : otvoriť dokument

 3 . Záverečný účet obce za rok 2021 - schválený OZ dňa 30.06.2022 uznesením č. 206/2022

              -zverejnený 07.07.2022 : otvoriť dokument

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za rok 2020 :

  1.Čerpanie celkového rozpočtu obce za rok 2020 :

      Príjmy a výdavky : otvoriť dokument (689.89 kB)

  2. Návrh záverečného účtu obce za rok 2020 :

      zverejnené : 14.05.2021 : otvoriť dokument (1.15 MB)

  3 . Záverečný účet obce za rok 2020 - schválený OZ dňa 28.06.2021 uznesením č.146/2021

              -zverejnený 30.06.2021 :  otvoriť dokument (1.15 MB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Za rok 2019 : 

1.Čerpanie celkového rozpočtu obce za rok 2019 : 

   Príjmy a výdavky   :  otvoriť dokument

2. Návrh Záverečného účtu  Obce Nižný Hrušov za rok 2019

   zverejnené : 26.05.2020 : otvoriť dokument

 

 3 . Záverečný účet obce za rok 2019 - schválený OZ dňa 25.06.2020 uznesením č.94/2020

              -zverejnený 26.06.2020 :  otvoriť dokument

---------------------------------------------------------------------------------------------------

  Za rok 2018 : 

     - Hospodárenie obce za rok 2018 : 

          1.      Návrh Záverečného účtu obce a rozpočtového hospodárenia  za rok 2018 :

                -  zverejnený  22.05.2019 :otvoriť dokument
       

        2 . Záverečný účet obce za rok 2018 - schválený OZ dňa 26.06.2019 uznesením č.37/2019

              -zverejnený 27.06.2019 :  otvoriť dokument  

 

Čerpanie celkového rozpočtu obce za rok 2018 : 

   Príjmy a výdavky   :  otvoriť dokument