Navigácia

Obsah

    Za rok 2018:

     - Hospodárenie obce za rok 2018 : 

          1.      Návrh Záverečného účtu obce a rozpočtového hospodárenia  za rok 2018 :

                -  zverejnený  22.05.2019 :otvoriť dokument
       

        2 . Záverečný účet obce za rok 2018 - schválený OZ dňa 26.06.2019 uznesením č.37/2019

              -zverejnený 27.06.2019 :  otvoriť dokument  

   

 

     Za rok 2018 : 

Čerpanie celkového rozpočtu obce za rok 2018 : 

   Príjmy a výdavky   :  otvoriť dokument