Navigácia

Obsah

 

PROKURÁTORSKÉ PREVIERKY - KONTROLY

 

Upozornenie prokurátora Stiahnuté: 31x | 14.12.2021

Protokol o vykonaní prokurátorskej previerky - VZN obcí o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb Stiahnuté: 43x | 14.12.2021

Zápisnica zo štátneho zdravotného dohľadu (ŠZD) - COVID opatrenia Stiahnuté: 34x | 28.09.2021

Záznam o kontrole správy registratúry na Obecnom úrade v Nižnom Hrušove Stiahnuté: 69x | 16.07.2021

Zápisnica zo štátneho zdravotného dohľadu (ŠZD) Stiahnuté: 55x | 23.03.2021

Zápisnica o prerokovaní obsahu protokolu o vykonaní prokurátorskej previerky Stiahnuté: 103x | 16.11.2020

Protokol o vykonaní prokurátorskej previerky - umiestnenie volebných plagátov na verejných priestranstvách Stiahnuté: 87x | 16.11.2020

Ročná kontrola Bezpečnosti detského ihriska a jeho zariadení 30/7/2019 Stiahnuté: 133x | 20.09.2019

Záznam o výsledku kontroly č. 7/2019 - stavebný úrad Stiahnuté: 173x | 20.09.2019

Zápisnica z prerokovania protokolu z kontroly č. 62/2019 Stiahnuté: 289x | 24.05.2019

Protokol č. 62/2019 z kontroly zameranej na nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v obci Nižný Hrušov Stiahnuté: 175x | 24.05.2019

Vyhodnotenie výsledkov laboratórneho vyšetrenia vzoriek hotových pokrmov Stiahnuté: 264x | 26.11.2018

Zápisnica z kontroly obce vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi Stiahnuté: 430x | 24.01.2018

Zápisnica z výkonu štátneho zdravotného dozoru - BUFET Stiahnuté: 407x | 13.10.2017

Správa o finančnej kontrole č. 66/2017 Stiahnuté: 434x | 11.09.2017

Zápisnica zo štátneho zdravotného dozoru Stiahnuté: 580x | 25.05.2017

Zápisnica z výkonu štátneho zdravotného dozoru - Školská jedáleň pri MŠ Stiahnuté: 639x | 13.10.2017

Rokovací poriadok OZ - protokol Stiahnuté: 633x | 20.09.2016

Rokovací poriadok OZ - zápisnica Stiahnuté: 381x | 20.09.2016

Stránka

  • 1