Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Nižný Hrušov
Obec
Nižný Hrušov
Menu
​​
rozšírené vyhľadávanie
Obec Nižný Hrušov
Obec Nižný Hrušov

Jednota dôchodcov Slovenska

Predseda: Barkóci Juraj                                               

E - mail: jds@niznyhrusov.sk

Počet členov: 122

 

.

viac foto z hodnotiacej členskej schôdze ..... KLIK

 

Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Nižný Hrušov.

Správa o činnosti ZO ,JDS  v Nižnom Hrušove za rok 2015 prednesená na HČS dňa 30.1.2016.

Naša ZO má toho času 122 členov, čo je stabilizovaný stav už niekoľko rokov. Patríme k väčším organizáciám nášho okresu. Okres Vranov združuje 21 organizácii a má 1 355 členov. JDS má viac ako 80 000 členov.

Jedenásť členný výbor a trojčlenná revízna komisia pracovali počas celého roka stabilne a spoľahlivo. Výbor v priebehu roka zasadal 11 x, kde riešil pripravenosť jednotlivých akcii a taktiež vyhodnocoval ich priebeh a úspešnosť. Dbal nato, aby naša činnosť bola efektívna, kvalitne prezentovaná pred verejnosťou k spokojnosti nás všetkých.  Je potrebné poďakovať všetkým členom výboru aj revíznej komisie, ktorí v neľahkých podmienkach prakticky každý mesiac pripravili akciu pre svojich členov.  Patrí im naše poďakovanie a uznanie.

     Naša činnosť bola zameraná hlavne na organizovanie rôznych podujatí, kde sa stretávajú priatelia, vedia sa porozprávať a navzájom sa povzbudiť.

Už v deň konania VČS 31.1.2015 sme organizovali spoločenskú zábavu pre  Skorej narodzenich. Potešili sme sa z dobrej muziky našich Hrušovských  hudakov skupiny Bikaver, stretnutia s priateľmi, dobrého tanca, hodnotnej tomboly, kde hlavná cena bola metla prošena i prutkova. Mali sme potešenie, že nás navštívil spevácky súbor z Moravan, ktorý urobil aj otvárací program, prišli priatelia z N. Hrabovca, Tovarného, Hencoviec, Vranova, aj naši občania, ktorí určite nebanovali.   Ďakujeme všetkým našim priateľom, ktorí nás podporili cenami v tombole a tiež organizátorom zábavy.

Z iniciatívy nášho p. starostu Jána Fenčáka bol vynovený náš klub, kde sa schádzame. Priestory dostali nový  šat vymaľovaním, nátermi, obmenila sa časť nábytku a hlavne sme vyhodili mnoho nepoužiteľných zbytočnosti. Ďakujeme p. starostovi, ale aj p. Danielovi Halkovičovi, Jozefovi Janokovi, že iniciatívne priložili ruku k dielu a naším členkám, ktoré urobili finálny poriadok.

V mesiaci marec sme organizovali zaujímavú akciu pre záhradkárov Rez a tvarovanie ovocných stromov. Vo farskej záhrade sa nás zišlo niekoľko nadšencov, kde sme jarným rezom ošetrili iba pár stromov, ale v priebehu roka bolo vidieť, že to má zmysel.  Ďakujeme p. Ing. Pisarčikovi za odborný výklad a ukážku rezu.  Je naozaj na škodu, že nebol väčší záujem, lebo stavajú sa prípady, že neodborným zásahom si už v jari orežeme úrodu.

V pred veľkonočnom období a príprave osláv marec mesiac knihy sme úzko spolupracovali na výrobe a predaji Veľkonočných kraslíc a ozdôb s OcÚ. Výťažok z predaja vo výške 400 € bol venovaný na nákup kníh pre obecnú knižnicu. Veľká vďaka patrí členkám výboru ale aj ostatným, za námahu a iniciatívu, ktoré sa pričinili o úspech výroby aj predaja a taktiež prípravy výstavy marec mesiac knihy. Táto výstava bola učebnicovou ukážkou spolupráce OcÚ rôznych združení aj jednotlivcov, ktorí s nadšením ukázali ako má spolupráca vyzerať.

16.4.2015 sa našich 11 členov zúčastnilo brigády pri zveľaďovaní miestneho ihriska.  Ďakujeme všetkým účastníkom brigády za ich iniciatívu.

     Najväčšou našou akciou je organizovanie súťaže v ručnom kosení. Zemplínska ostrá kosa, ktorej 6. ročník sa uskutočnil 16.5.2015 na našom súťažnom poli pri ihrisku.   Táto súťaž je dlhodobo pripravovaná v spolupráci so Skos, OcÚ, HOS  a PD, cez žiadosti o spolufinancovanie, spracovanie koseckého kalendára, starostlivosť o trávu, vymeranie súťažných poli aj zabezpečenie účasti súťažných koscov. Súťažný kosci k nám prichádzajú veľmi radi, z regiónov Považie, Horná Nitra, Turiec, Orava, Horehronie, Abov, Šariš a naša Hrušovská kosecká družina.    Príprava súťažného areálu je veľmi náročná, zvládnutá je len vďaka obetavosti našich členov začo im patrí úprimné poďakovanie.   Súťaž musí byť regulérna, podľa pravidiel Skosu čo zabezpečujú naši rozhodcovia. Našou odmenou je spokojnosť súťažných koscov, aj ostatných účastníkov.   Celú súťaž sprevádzali vystúpenia speváckych skupín z N. Hrabovca, Poše, Hencoviec, Moravan aj naša Hrušovska spevácka skupina, začo sa patrí poďakovať.

Taký zahajujúci program, aký pripravila naša MŠ nebol ani na jednej súťaži, veľmi pekne im ďakujeme.

Ďakujeme za spoluprácu našim organizačným partnerom OcÚ,  HOS, PD .   Ďakujeme za pomoc našim priateľom, ktorí podporili našu súťaž aj po materiálnej stránke a bez ich pomoci by nemohla táto akcia byť tak dobre zabezpečená. Ďakujeme p. Matúš Barkóci, majiteľ fi. Betpres, Dr. Krajňak Jaroslav, majiteľ aukč. Spol. Darte,  p. Michalovi Gregusovi majteľ. Fi. Mostag, Ing. Stanislavovi Janičovi, spolumajiteľ. Fi. Chemkostav, p. Jánovi Drozdovi, majiteľ dopr. spoločnosti STD Donivo, ale aj ďalším, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh akcie a prispeli aj hodnotnými cenami pre víťazov.

Poďakovať je potrebné aj propagátorom tejto akcie či printovim médiám, p. Imrichovi Makovi redaktorovi Vranovských novín, p. Anne Kornajovej redaktorke Slovenského východu, rádiu Regina p. Jánovi Kondorovi, televízii Markíza, redaktorovi p, Vladimírovi Bučkovi, ktorí propagovali našu súťaž a tiež našu obec.

Zvlášť chcem poďakovať členom výboru našej ZO, ale aj tým, ktorí sa od začiatku až po ukončenie sa podieľali na zdarnom priebehu akcie.

Takú akciu ako je Zok nám v okolí určite závidia. Aj keď nemáme výsledky v kosení na vrcholové umiestnenia, ale naši kosci Ján Magura, Michal Hromuľak, Blažej Buraš a ženy Helena Bažaliková a Anna Burašová nás dôstojne reprezentujú. Zúčastnili sme sa súťaži v kosení v Drahovciach pri Piešťanoch, vo Veľkom Šariši, Renčišove na Bachúrni pri Sabinove, Nolčove pri Martine, v Cigli pri Prievidzi. Ďakujeme naším koscom, ale aj rozhodcom p. Milanovi Juskovi a Michalovi Hromuľakovi, ktorí kvalifikovane viedli súťaže.

Vystúpenie Poddukelského umeleckého, ľúdového súboru bolo čerešničkou tejto soboty. Vysoký umelecký ale aj spoločenský zážitok ocenili nielen naši občania, ale aj hostia a súťažiaci, ktorí boli vystúpením nadšený a pri našich stretnutiach to iba v dobrom spomínajú.

V letných mesiacoch sme organizovali zájazdy na kúpanie do Maďarska. Zorganizovali sme iba dva zájazdy, nakoľko o ďalšie nebol záujem.

Zúčastnili sme sa zberu odpadu po našom chotári, organizovaným našim OcÚ. Akcia veľmi prospešná a veľmi poučná.

26.7.2015 sme sa zúčastnili súťaže vo varení guľášu poriadanej OcÚ. Víťazný guľáš bol náš. Ďakujeme naším kuchárkam za výborný guľáš a organizátorom za dobrú náladu, kde sme si zaspievali a bolo nám veselo.

V mesiaci september a október sme organizovali kúpeľno-relaxačné pobyty v Bardejovských kúpeľoch, v zariadení MV SR LD Družba. Doliečilo sa v troch turnusoch 23 našich členov. Ďakujeme p. primárovi  Dr. Tarcalovi, že nám umožnil tento pobyt. Verím, že aj v tomto roku bude naša spolupráca trvať aj naďalej. Z pridelenej  kôty OO JDS vo Vranove sme obdŕžali 4 poukazy do LK Nimnica a Číž dotované Min soc. veci  a rodiny v hodnote dotácii 50 € na poukaz.  Byť v dobrej kondícii v našom veku nie je jednoduché, preto Vás nabádam, keď je možnosť využiť liečebný pobyt neváhajte využiť príležitosť. Táto investícia sa určite vráti v každého prospech.

16. – 18.10.2015 sme organizovali v spolupráci s OcÚ výstavu ovocia a zeleniny s ochutnávkou domácich produktov a súťažou o najlepší jablkový koláč. Pripraviť takú výstavu aj keď iba nášho dedinského významu nebola to pre nás ľahká záležitosť, potrebuje to veľa času a námahy.   Ďakujeme všetkým organizátorom, ktorí na výstave spolupracovali OcÚ, MŠ, ZŠ, Poľovníci, Včelári, Chovatelia drobného vtáctva, ale aj ostatní jednotlivci, ktorí dodali exponáty a zúčastnili sa prípravy výstavy.   Ďakujeme všetkým pekárkam, ktoré napiekli výborné jablkové koláče.

7. 11.2015 sme pripravili turisticko- poznávaciu akciu Pochod ku Hrušovským krížom. Aj keď priazeň počasia nám nebola naklonená, pochodu sa zúčastnilo 25 účastníkov, ktorí po prejdení turistickej trasy si pochvaľovali a v pohode sa aj občerstvili. Za organizovanie tohto pochodu ďakujeme p. Jánovi Magurovi ale aj tým, ktorí pripravili občerstvenie po ukončení pochodu.

Adventný veniec by sa mal stať tradíciou. Aj v piatok pred 1. adventnou nedeľou sme sa nám podarilo zrealizovať na miestnej fontáne na námestí Jana Pavla II . pekný adventný veniec vyzdobený dekoráciami a 4 svietnikmi.   Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o realizáciu tohto venca, ďakujeme rodine Baranovej, že nám poskytla materiál na výrobu venca, p. Slavomírovi Sopkovi, že nám dodal sklenenú výplň do poškodených svietnikov, nášmu OcÚ že nám vylepšil stojany pod svietniky.

Ďakujeme OcÚ, že na nás starších nezabudol a 18.10.2015 pre nás zorganizoval Úctu k starším, čo si veľmi ceníme a ešte raz ďakujeme.

V priebehu roka 2015 sme aktívne spolupracovali aj s OO JDS vo Vranove. Zasadnutia OR a O Výboru riešili problémy vo vnútri OO JDS vo Vranove, zabezpečovali úlohy uložené Kraj.org. aj ústredím.   Okresný snem 29.4.2015 zvolil nové orgány OO JDS na ďalšie 3 ročné obdobie, v ktorých máme zastúpenie.  Za predsedu OO JDS bol zvolený p. Dr. Popaďák.

OO JDS vo Vranove organizovala v priebehu roka viacero akcii v spolupráci s hlavným sponzorom p. Stanislavom Obickým, na ktorých sme sa zúčastňovali aj naši členovia.   Na stretnutí s príležitosti dňa matiek sa Vo vranove zúčastnilo našich 7 žien.

V mesiaci jún boli usporiadané športové hry seniorov v rekreačnom zariadení LYSA HORA vo Vyš. Kazimíri, kde sme mali účasť kompletného súťažného družstva.  Rekordy sme nelámali, ale boli sme dôstojní súperi.

Dvaja naši členovia sa zúčastnili kultúrno poznávacieho zájazdu na Oravu a stredné Slovensko.

V mesiaci október sme sa zúčastnili posedenia Úcty k starším vo Vranove, kde sa zúčastnilo 8 našich členov, bola to mužská spevácka skupina Hrušovčan, ktorá urobila dobrú náladu všetkým účastníkom.

15.12.2015 sa zúčastnilo 7 našich členov posedenia Pod jedličkou, boli to členky, ktoré realizovali adventný veniec.

Ďakujeme OO JDS za spoluprácu a koordináciu činnosti z úrovne vyššieho stupňa riadenia v prospech aj našej Základnej organizácie.

Mám za povinnosť oznámiť čl. schôdzi, že v mesiaci október člen výboru p. Daniel Halkovič sa písomne vzdal funkcie člena výboru s osobných dôvodov. Z toho dôvodu ma byť prevedená doplňujúca voľba člena výboru, čo je v našom programe uvedené.

Záverom mi dovoľte poďakovať všetkým za duchovnú aj materiálnu pomoc, že sa v priebehu roka môžeme stretávať a tak v spokojnosti prežívať svoj dôchodkový vek.

Zvlášť mi dovoľte poďakovať nášmu p. starostovi za jeho pochopenie a snahu ktorú vynakladá pri organizovaní našej činnosti. Že nezabúda na tých, ktorí už neprodukujú priame hodnoty, ale snažia sa kultúrne v obci žiť.

 

Ďakujem.

..Program našej hodnotiacej schôdze navrhujeme:

 1. Zahájenie
 2. Kultúrny program, ktorým nás prevedie Dr. Viera Tomašová riad. ZŠ
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Správa o činnosti ZO za rok 2015.
 5. Plán činnosti na rok 2016  
 6. Správa o hospodárení za rok 2015.
 7. Doplňujúca voľba člena výboru
 8. Odovzdanie darčekov pri životných jubileách.
 9. Diskusia.
 10. Návrh na uznesenie a jeho schválenie hlasovaním.
 11. Záver s občerstvením.

 

Týmto náš program nekončí. Tak ako po iné roky aj dnes už po piaty krát organizujeme tradičnú fašiangovu zábavu Hudaci pre skorej narodzenich  o 17.00 hod. tu v tomto kultúrnom dome.  Pozývame Vás všetkých, ale aj ostatných občanov aj tých neskoršie narodených, aby prišli v tom krátkom fašiangovom období sa zabaviť, stretnuť sa spriateľmi a odreagovať sa od všedných povinnosti.  Organizátori pozývajú všetkých, ktorí majú záujem dobru nálada, tanec a strávenie pekných chvíľ vo veselej spoločnosti.   Hlavná cena v tombole je metla prośena, tak potrebná vec v domácnosti.

     

Hodnotiaca výročná členská schôdza členov ZO JDS - 2014

Stalo sa už tradíciou, že začiatkom roka, kedy si pripíjame na zdravie, šťastie, spoluprácu, zhodnotíme aj prácu minuloročnú. Za týmto účelom sa stretli poslednú januárovú sobotu v Kultúrnom dome členovia zo základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku na hodnotiacej výročnej členskej schôdzi.

Predseda tejto organizácie Juraj Barkóci predniesol správu o činnosti za rok 2014, pripomenul, čo nové sa urobilo, pochválil zapájanie sa do nových aktivít - výborne zvládnutú a médiami spropagovanú Zemplínsku ostrú kosu, úpravu okolo zrekonštruovaného a obnoveného „Klebanovho kríža“, poďakoval za výzdobu fontány, vyzdvihol iniciatívu skoro tých istých členov, vytkol nezáujem o iné podujatia, ktoré spolu s výborom pre svojich členov pripravoval. Ale nezabudol pripomenúť aj nové výzvy, ktoré ich čakajú v organizácii tohto roku. Ako sa hospodárilo v uplynulom období predniesla Anna Bakajsová. Boli zvolení členovia do návrhovej, volebnej, revíznej komisie a delegáti na Okresný snem JDS, ktorý sa uskutoční v apríli tohto roku. Pamätnými darčekmi boli z rúk predsedu organizácie a Jána Maguru odmenení členovia, ktorí v uplynulom roku dovŕšili okrúhle jubileum.

V diskusii sa prihovoril novozvolený starosta Ján Fenčák, predseda Okresnej organizácie JDS vo Vranove n.T. PaedDr. Ján Popaďák a za všetkých členov svoje poďakovanie vyjadrila Mária Dupaľová. Nového predsedu základnej organizácie si vyberie výbor tento týždeň na svojom zasadnutí. V kultúrnom programe, pod vedením PaedDr. Vierky Tomášovej a Lenky Vaňovej sa predstavili deti z MŠ a ZŠ, zaspievali manželia Jurovčákoví s hudobným doprovodom Petra Žofčáka, Mužská spevácka skupina Hrušovčan, Mária Dupaľová a Hedviga Chromuľáková, prózou od Rudolfa Jašíka potešila Slávka Boguská. Je obdobie fašiangov, kedy sa veselíme, hodujeme - preto ani tohto roku nesmela v popoludňajších hodinách chýbať zábava „pre skorej narodzenich“ s hudobnou skupinou Hrušovske hudaci - Bikaver. Opäť nás prišli spevom a tancom pozdraviť členovia FSk z Moravan. Za posledných päť rokov to bola najväčšia účasť. Aj to svedčí o dobrej organizačnej schopnosti členov výboru.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na pripravovaných akciách aktívne zapájali.

Juraj Barkóci

Predseda ZO JDS N.Hrušov 

 

Členovia Jednoty dôchodcov na Slovensku - základná organizácia v Nižnom Hrušove pre občanov obce pripravila krásny adventný veniec, ktorý sa nachádza na Námestí Jána Pavla II. 

Ďakujeme.

.

.

.

.

.

.

.

Správy inštitúcií a firiem

O obci

Facebook

 

Sviatok

Meniny má Vladimír, Kinga

Zajtra má meniny Jakub, Žakelína

Aktuálne počasie

dnes, streda 24. 7. 2024
silný dážď 30 °C 16 °C
silný dážď, čerstvý severný vietor
vietorS, 8.08m/s
tlak1011hPa
vlhkosť34%
zrážky5.88mm

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:245
TÝŽDEŇ:1161
CELKOM:1562276

Inštitúcie a firmy

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na

Partnerské obce


hore