Navigácia

Obsah

  Rozpočet obce Nižný Hrušov na rok 2020,  rozpočty na roky 2021-2022

    - rozpočet obce na rok 2020  schválený OZ dňa 30.12.2019 uznesením č.68/2019.

     - rozpočty obce na roky 2021-2022 vzaté na vedomie OZ dňa 30.12.2019 uznesením č.61/2019.

       

       1. príjmy  : otvoriť

      2. výdavky : otvoriť

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

   1.Zmena rozpočtu obce na rok 2020 rozpočt.opatrením č.1- schválené OZ dňa 16.12.2020 uznesením č.113/2020

    1. príjmy  :  otvoriť dokument

    2.výdavky : otvoriť dokument