Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Nižný Hrušov
Obec
Nižný Hrušov
Menu
​​
rozšírené vyhľadávanie
Obec Nižný Hrušov
Obec Nižný Hrušov

Zmluvy 2018

 

Dátum

zverejnenia

Názov a predmet

Otvoriť

dokument

Typ
20.12.2018 Zmluva o spolupráci otvoriť dokument zmluva
20.12.2018 Dodatok č.5 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom otvoriť dokument dodatok
12.12.2018 Zmluva o dielo - Kamerový systém pre obec Nižný Hrušov otvoriť dokument zmluva
06.12.2018 Zmluva o dielo č. 2/2018 otvoriť dokument zmluva
06.12.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže otvoriť dokument dodatok
28.11.2018 Zmluva o prenájme tlačových zariadení s následným predajom otvoriť dokument zmluva
26.11.2018 Zmluva o poskytnutí FP na záujm.vzdelávanie-CVČ- Spišská Nová Ves-na r.2018 otvoriť dokument zmluva
26.11.2018 Mandátna zmluva otvoriť dokument zmluva
19.11.2018 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena otvoriť dokument zmluva
06.11.2018 Zmluva o poskytnutí podpory - Zelené obce Slovenska otvoriť dokument zmluva
05.11.2018 Dodatok č. 4 k Zmluvám o dodávke plynu otvoriť dokument dodatok
05.11.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre služby požiarnej ochrany otvoriť dokument zmluva
23.10.2018 Zmluva č. 1610/2210/2018 o výpožičke podperných bodov NN vedenia otvoriť dokument zmluva
19.10.2018 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena otvoriť dokument zmluva
18.10.2018 Kúpna zmluva o prevode hnuteľných vecí otvoriť dokument zmluva
16.10.2018 Dodatok č.7- VODIP-MI, kanalizácia otvoriť dokument dodatok
11.10.2018 Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000574-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR otvoriť dokument zmluva
08.10.2018 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena otvoriť dokument zmluva
08.10.2018 Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. 3/2018 zo dňa 02.07.2018 otvoriť dokument dohoda
08.10.2018 Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. 1/2018 zo dňa 02.07.2018 otvoriť dokument dohoda
04.10.2018 Zmluva č. 129465 08U02 otvoriť dokument zmluva
03.10.2018 Kúpna zmluva č. 1/9/2018 otvoriť dokument zmluva
03.10.2018 Protokol o výpožičke/prenájme telekomunikačného zariadenia k Zmluve o poskytovaní verejných elekronických služieb otvoriť dokument dodatok
27.09.2018 Poistná zmluva číslo: 11-49222- Dodatok č.15 otvoriť dokument zmluva
26.09.2018 Zmluva o dielo č. 01/1570/2018 - novostavba hasičskej zbrojnice otvoriť dokument zmluva
26.09.2018 DOHODA o urovnaní, prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a o zriadení vecných bremien otvoriť dokument dohoda
20.09.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 530/2010 o nájme nebytových priestorov- Slovenská pošta otvoriť dokument dodatok
14.09.2018 Dodatok č.14- Poistná zmluva číslo 11-49222-dopoistenie Rozšírenie kapacít MŠ otvoriť dokument dodatok
11.09.2018 Zmluva č. 80/POD-713/18 otvoriť dokument zmluva
03.09.2018 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 30.8.2017 otvoriť dokument dodatok
03.09.2018 Zmluva o výpožičke otvoriť dokument zmluva
31.08.2018 Zmluva o dielo otvoriť dokument zmluva
04.09.2018 Zmluva o dielo č. 11/2018/RB otvoriť dokument zmluva
03.09.2018 Nájomná zmluva otvoriť dokument zmluva
23.08.2018 Zmluva o dielo č. 01/2018 - Zníženie primárnej energetickej náročnosti ZŠ Nižný Hrušov SO 01 pre Obec Nižný Hrušov otvoriť dokument zmluva
23.08.2018 Zmluva na poskytnutie služieb č. 1/8/2018 - Architektonicko historický výskum exteriéru a interiéru Kaštieľa v N. Hrušove otvoriť dokument zmluva
16.08.2018 Príloha číslo 1 k Zmluve č. VMI0617201501 otvoriť dokument dodatok
14.08.2018 Zmluva o dielo č. 1/8/2018 otvoriť dokument zmluva
06.08.2018 Zmluva o dielo č.DDD20180806-o deratizácii a dezinsekcii v Bare a cukrárni N.Hrušov otvoriť dokument zmluva
06.08.2018

Zmluva č.235/2018/DRSaSZ - PSK-PO

Detský park Huštáčik

otvoriť dokument zmluva
31.07.2018 Dodatok č.13  k Poistnej zmluve  č.11-49222- Union poisť.- dopoistenie autob.čakární otvoriť dokument dodatok
26.07.2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-513-04640 otvoriť dokument zmluva
25.07.2018 Zmluva č. 50/2018/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR na r. 2018 na výkon prác na vojnových hroboch otvoriť dokument zmluva
17.07.2018 Zmluva o kontrolnej činnosti - detské ihriská otvoriť dokument zmluva
16.07.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov otvoriť dokument zmluva
13.07.2018 Kúpna zmluva č. 3/2018 otvoriť dokument zmluva
13.07.2018 Kúpna zmluva č. 2/2018 otvoriť dokument zmluva
13.07.2018 Kúpna zmluva č. 1/2018 otvoriť dokument zmluva
02.07.2018 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie otvoriť dokument zmluva
02.07.2018 Dohoda č. 18/40/054/55 - Praxou k zamestnaniu otvoriť dokument dohoda
29.06.2018 Dohoda č. 18/40/52A/112 o zabezpečení aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby otvoriť dokument dohoda
29.06.2018 Dohoda č. 18/40/50J/33 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti otvoriť dokument dohoda
28.06.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2018 č.:MK-1833/2018/1.1 otvoriť dokument zmluva
28.06.2018 Zmluva č. 128416 08U01 otvoriť dokument zmluva
27.06.2018 Zmluva o dielo č.1/2018 otvoriť dokument zmluva
21.06.2018 Zmluva o dielo č. 5/2018 otvoriť dokument zmluva
13.06.2018 Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete otvoriť dokument zmluva
08.06.2018 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb otvoriť dokument zmluva
05.06.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny otvoriť dokument dodatok
31.05.2018 Dodatok č.12-dopoistenie majetku-Studňa Bikač otvoriť dokument dodatok
09.05.2018 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve - slovanet otvoriť dokument dodatok
09.05.2018 Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Nižný Hrušov otvoriť dokument zmluva
03.05.2018 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby otvoriť dokument zmluva
30.04.2018 Nájomná zmluva otvoriť dokument zmluva
27.04.2018 Príloha č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému DCOM otvoriť dokument dodatok
24.04.2018

Zmluva o poskytnutí FP na záujmové vzdelávanie

detí a mládeže

otvoriť dokument zmluva
09.04.2018 Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku otvoriť dokument dodatok
05.04.2018 Zmluva č. 38 037 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany otvoriť dokument zmluva
04.04.2018 Nájomná zmluva - stolný futbal otvoriť dokument zmluva
28.03.2018

Dodatok č.11- Poistná zmluva číslo : 11-49222

Dopoistenie majetku Zníženie EN budov Ocú a MŠ

otvoriť dokument Dodatok
28.03.2018 Dohoda č. 18/40/50J/20 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti otvoriť dokument dohoda
28.03.2018 Zmluva o poskytovaní právnych služieb otvoriť dokument zmluva
16.03.2018 Zmluva o praktickej výučbe otvoriť dokument zmluva
14.03.2018 Príloha č. 1 k Zmluve č. VMIO617201501 otvoriť dokument dodatok
14.03.2018 Zmluva o manažmente verejného obstarávania otvoriť dokument zmluva
05.03.2018 Kúpna zmluva č. 01/02/2018 - street workout prvky do parku Huštáčik otvoriť dokument zmluva
05.03.2018 Dodatok č. 4 k zmluve č. 28 011 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom otvoriť dokument dodatok
23.02.2018 Zmluva o budúcej zmluve  otvoriť dokument zmluva
07.02.2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Happy XL volania otvoriť dokument dodatok
07.02.2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Happy XL volania otvoriť dokument dodatok
07.02.2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Happy XL volania otvoriť dokument dodatok
07.02.2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Happy XL otvoriť dokument dodatok
02.02.2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 4 otvoriť dokument dodatok
02.02.2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 3 otvoriť dokument dodatok
02.02.2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 2 otvoriť dokument dodatok
02.02.2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 1 otvoriť dokument dodatok
02.02.2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb otvoriť dokument zmluva
02.02.2018 Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb otvoriť dokument zmluva
17.01.2018 Dodatok č. 2 k mandátnej zmluve otvoriť dokument dodatok
08.01.2018 Zmluva o zriadení vecného bremena otvoriť dokument zmluva
04.01.2018 Kúpna zmluva - potravinársky a priemyselný tovar otvoriť dokument zmluva
03.01.2018 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1903/2017/D otvoriť dokument dohoda
03.01.2018 Zmluva o kontokorentnom úvere č. 1275/2017/UZ otvoriť dokument zmluva

 

Zverejňovanie

Facebook

 

Sviatok

Meniny má Albín

Zajtra má meniny Anežka

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, piatok 1. 3. 2024
zamračené 14 °C 9 °C
zamračené, slabý južný vietor
vietorJ, 3.05m/s
tlak1013hPa
vlhkosť59%

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:283
TÝŽDEŇ:2022
CELKOM:1497353

Inštitúcie a firmy

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na

Partnerské obce


hore