Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Nižný Hrušov
Obec
Nižný Hrušov
Menu
​​
rozšírené vyhľadávanie
Obec Nižný Hrušov
Obec Nižný Hrušov

Zmluvy 2018

 

Dátum

zverejnenia

Názov a predmet

Otvoriť

dokument

Typ
20.12.2018 Zmluva o spolupráci otvoriť dokument zmluva
20.12.2018 Dodatok č.5 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom otvoriť dokument dodatok
12.12.2018 Zmluva o dielo - Kamerový systém pre obec Nižný Hrušov otvoriť dokument zmluva
06.12.2018 Zmluva o dielo č. 2/2018 otvoriť dokument zmluva
06.12.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže otvoriť dokument dodatok
28.11.2018 Zmluva o prenájme tlačových zariadení s následným predajom otvoriť dokument zmluva
26.11.2018 Zmluva o poskytnutí FP na záujm.vzdelávanie-CVČ- Spišská Nová Ves-na r.2018 otvoriť dokument zmluva
26.11.2018 Mandátna zmluva otvoriť dokument zmluva
19.11.2018 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena otvoriť dokument zmluva
06.11.2018 Zmluva o poskytnutí podpory - Zelené obce Slovenska otvoriť dokument zmluva
05.11.2018 Dodatok č. 4 k Zmluvám o dodávke plynu otvoriť dokument dodatok
05.11.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre služby požiarnej ochrany otvoriť dokument zmluva
23.10.2018 Zmluva č. 1610/2210/2018 o výpožičke podperných bodov NN vedenia otvoriť dokument zmluva
19.10.2018 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena otvoriť dokument zmluva
18.10.2018 Kúpna zmluva o prevode hnuteľných vecí otvoriť dokument zmluva
16.10.2018 Dodatok č.7- VODIP-MI, kanalizácia otvoriť dokument dodatok
11.10.2018 Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000574-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR otvoriť dokument zmluva
08.10.2018 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena otvoriť dokument zmluva
08.10.2018 Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. 3/2018 zo dňa 02.07.2018 otvoriť dokument dohoda
08.10.2018 Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. 1/2018 zo dňa 02.07.2018 otvoriť dokument dohoda
04.10.2018 Zmluva č. 129465 08U02 otvoriť dokument zmluva
03.10.2018 Kúpna zmluva č. 1/9/2018 otvoriť dokument zmluva
03.10.2018 Protokol o výpožičke/prenájme telekomunikačného zariadenia k Zmluve o poskytovaní verejných elekronických služieb otvoriť dokument dodatok
27.09.2018 Poistná zmluva číslo: 11-49222- Dodatok č.15 otvoriť dokument zmluva
26.09.2018 Zmluva o dielo č. 01/1570/2018 - novostavba hasičskej zbrojnice otvoriť dokument zmluva
26.09.2018 DOHODA o urovnaní, prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a o zriadení vecných bremien otvoriť dokument dohoda
20.09.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 530/2010 o nájme nebytových priestorov- Slovenská pošta otvoriť dokument dodatok
14.09.2018 Dodatok č.14- Poistná zmluva číslo 11-49222-dopoistenie Rozšírenie kapacít MŠ otvoriť dokument dodatok
11.09.2018 Zmluva č. 80/POD-713/18 otvoriť dokument zmluva
03.09.2018 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 30.8.2017 otvoriť dokument dodatok
03.09.2018 Zmluva o výpožičke otvoriť dokument zmluva
31.08.2018 Zmluva o dielo otvoriť dokument zmluva
04.09.2018 Zmluva o dielo č. 11/2018/RB otvoriť dokument zmluva
03.09.2018 Nájomná zmluva otvoriť dokument zmluva
23.08.2018 Zmluva o dielo č. 01/2018 - Zníženie primárnej energetickej náročnosti ZŠ Nižný Hrušov SO 01 pre Obec Nižný Hrušov otvoriť dokument zmluva
23.08.2018 Zmluva na poskytnutie služieb č. 1/8/2018 - Architektonicko historický výskum exteriéru a interiéru Kaštieľa v N. Hrušove otvoriť dokument zmluva
16.08.2018 Príloha číslo 1 k Zmluve č. VMI0617201501 otvoriť dokument dodatok
14.08.2018 Zmluva o dielo č. 1/8/2018 otvoriť dokument zmluva
06.08.2018 Zmluva o dielo č.DDD20180806-o deratizácii a dezinsekcii v Bare a cukrárni N.Hrušov otvoriť dokument zmluva
06.08.2018

Zmluva č.235/2018/DRSaSZ - PSK-PO

Detský park Huštáčik

otvoriť dokument zmluva
31.07.2018 Dodatok č.13  k Poistnej zmluve  č.11-49222- Union poisť.- dopoistenie autob.čakární otvoriť dokument dodatok
26.07.2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-513-04640 otvoriť dokument zmluva
25.07.2018 Zmluva č. 50/2018/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR na r. 2018 na výkon prác na vojnových hroboch otvoriť dokument zmluva
17.07.2018 Zmluva o kontrolnej činnosti - detské ihriská otvoriť dokument zmluva
16.07.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov otvoriť dokument zmluva
13.07.2018 Kúpna zmluva č. 3/2018 otvoriť dokument zmluva
13.07.2018 Kúpna zmluva č. 2/2018 otvoriť dokument zmluva
13.07.2018 Kúpna zmluva č. 1/2018 otvoriť dokument zmluva
02.07.2018 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie otvoriť dokument zmluva
02.07.2018 Dohoda č. 18/40/054/55 - Praxou k zamestnaniu otvoriť dokument dohoda
29.06.2018 Dohoda č. 18/40/52A/112 o zabezpečení aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby otvoriť dokument dohoda
29.06.2018 Dohoda č. 18/40/50J/33 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti otvoriť dokument dohoda
28.06.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2018 č.:MK-1833/2018/1.1 otvoriť dokument zmluva
28.06.2018 Zmluva č. 128416 08U01 otvoriť dokument zmluva
27.06.2018 Zmluva o dielo č.1/2018 otvoriť dokument zmluva
21.06.2018 Zmluva o dielo č. 5/2018 otvoriť dokument zmluva
13.06.2018 Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete otvoriť dokument zmluva
08.06.2018 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb otvoriť dokument zmluva
05.06.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny otvoriť dokument dodatok
31.05.2018 Dodatok č.12-dopoistenie majetku-Studňa Bikač otvoriť dokument dodatok
09.05.2018 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve - slovanet otvoriť dokument dodatok
09.05.2018 Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Nižný Hrušov otvoriť dokument zmluva
03.05.2018 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby otvoriť dokument zmluva
30.04.2018 Nájomná zmluva otvoriť dokument zmluva
27.04.2018 Príloha č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému DCOM otvoriť dokument dodatok
24.04.2018

Zmluva o poskytnutí FP na záujmové vzdelávanie

detí a mládeže

otvoriť dokument zmluva
09.04.2018 Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku otvoriť dokument dodatok
05.04.2018 Zmluva č. 38 037 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany otvoriť dokument zmluva
04.04.2018 Nájomná zmluva - stolný futbal otvoriť dokument zmluva
28.03.2018

Dodatok č.11- Poistná zmluva číslo : 11-49222

Dopoistenie majetku Zníženie EN budov Ocú a MŠ

otvoriť dokument Dodatok
28.03.2018 Dohoda č. 18/40/50J/20 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti otvoriť dokument dohoda
28.03.2018 Zmluva o poskytovaní právnych služieb otvoriť dokument zmluva
16.03.2018 Zmluva o praktickej výučbe otvoriť dokument zmluva
14.03.2018 Príloha č. 1 k Zmluve č. VMIO617201501 otvoriť dokument dodatok
14.03.2018 Zmluva o manažmente verejného obstarávania otvoriť dokument zmluva
05.03.2018 Kúpna zmluva č. 01/02/2018 - street workout prvky do parku Huštáčik otvoriť dokument zmluva
05.03.2018 Dodatok č. 4 k zmluve č. 28 011 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom otvoriť dokument dodatok
23.02.2018 Zmluva o budúcej zmluve  otvoriť dokument zmluva
07.02.2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Happy XL volania otvoriť dokument dodatok
07.02.2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Happy XL volania otvoriť dokument dodatok
07.02.2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Happy XL volania otvoriť dokument dodatok
07.02.2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Happy XL otvoriť dokument dodatok
02.02.2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 4 otvoriť dokument dodatok
02.02.2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 3 otvoriť dokument dodatok
02.02.2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 2 otvoriť dokument dodatok
02.02.2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 1 otvoriť dokument dodatok
02.02.2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb otvoriť dokument zmluva
02.02.2018 Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb otvoriť dokument zmluva
17.01.2018 Dodatok č. 2 k mandátnej zmluve otvoriť dokument dodatok
08.01.2018 Zmluva o zriadení vecného bremena otvoriť dokument zmluva
04.01.2018 Kúpna zmluva - potravinársky a priemyselný tovar otvoriť dokument zmluva
03.01.2018 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1903/2017/D otvoriť dokument dohoda
03.01.2018 Zmluva o kontokorentnom úvere č. 1275/2017/UZ otvoriť dokument zmluva

 

Zverejňovanie

Facebook

 

Sviatok

Meniny má Ján, Janis, Jaško, Jens, Johan, Jovan, Nino, Sean

Zajtra má meniny Tadeáš, Olívia, Olívius, Prosper, Febrónia, Oliva

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 24. 6. 2024
jasná obloha 25 °C 13 °C
jasná obloha, dosť čerstvý severný vietor
vietorS, 6.45m/s
tlak1016hPa
vlhkosť51%

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:227
TÝŽDEŇ:227
CELKOM:1548342

Inštitúcie a firmy

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na

Partnerské obce


hore