Obsah

 Profil verejného obstarávateľa

Rok 2015
Názov verejného obstarávateľa Dátum Dokument
Montáž a dodávka Al steny s autom. posuvnými dvermi - Výzva 26.11.2015 otvoriť dokument
Oprava strechy kaštieľa - havaríjny stav - Výzva 25.11.2015 otvoriť dokument
Výkaz - výmer - oprava strechy kaštieľa  25.11.2015 otvoriť dokument
Zmluva o dielo - oprava strechy kaštieľa 25.11.2015 otvoriť dokument
Výkaz - výmer - oprava strechy kaštieľa 25.11.2015 otvoriť dokument
Autobusové zastávky v obci Nižný Hrušov - Výzva 06.08.2015 otvoriť dokument
Výkaz - výmer - Rozpočet 06.08.2015 otvoriť dokument
Výkaz - výmer - Práce a dodávky HSV 06.08.2015 otvoriť dokument
Zmluva o dielo - zhotovenie diela , stavby -  Autobusové zastávky obec Nižný Hrušov 06.08.2015 otvoriť dolument
Príloha - Autobusová zastávka 06.08.2015 otvoriť dokument
Príloha - pohľady - Autobusová zastávka 06.08.2015 otvoriť dokument

Výzva na predloženie cenovej ponuky -Dodanie nového automobilu formou lízingu

12.06.2015 otvoriť dokument

 

Rok 2014
Názov verejného obstarávateľa Dátum Dokument

Územný plán obce Nižný Hrušov – Správa o hodnotení strategického dokumentu.

1.12.2014 zobraziť dokument
Úprava miestnej komunikácie v obci Nižný Hrušov - prepojenie Ondavskej ulice a cesty druhej triedy - Výzva 20.10.2014

zobraziť dokument

Príloha č. 1 - Zmluva o dielo 20.10.2014 zobraziť dokument
Príloha č. 2 - Zmluva o dielo 20.10.2014 zobraziť dokument
Výkaz, výmer - Úprava miestnej komunikácie 20.10.2014 zobraziť dokument
Názov zákazky -  traktorová kosačka - Výzva 1.8.2014 zobraziť dokument
Kúpna  zmluva - Návrh  -  dodanie traktorovej kosačky 1.8.2014 zobraziť dokument
Výzva - výmena okien a dverí  v materskej škole 31.7.2014 zobraziť dokument
Príloha č. 1  Výkaz - výmer - výmena okien a dverí v materskej škole 31.7.2014 zobraziť dokument
Príloha č. 2 - Zmluva o dielo - predmet - Výmena okien a dverí v MŠ 31.7.2014 zobraziť dokument
Príloha č.3  Schematický návrh 31.7.2014 zobraziť dokument
Príloha č.1 - výkaz, výmer - náklady z rozpočtu 31.7.2014 zobraziť dokument
Výzva - Revitalizácia gaštanového parku 30.5.2014 zobraziť dokument
Návrh ceny 30.5.2014 zobraziť dokument
Príloha - vykres 30.5.2014 zobraziť dokument
Príloha - Dokument starostlivosti o dreviny 30,5.2014 zobraziť dokument
 Výzva - Zabezpečenie komplexného verejného obstarávania pre projekt "Rekonštrukcia kaštieľa" 2.5.2014 zobraziť dokument
Výzva - rekonštrukcia kaštieľa 24.2.2014 zobraziť dokument
Zverejnenie zadania zákazky 24.2.2014 zobraziť dokument

 

ROK 2013
Názov verejného obstarávateľa Dátum Dokument
Výzva - dodanie tovaru  s názvom Kombinovaný sporák 4.12.2013

Zobraziť dokument

Zverejnenie zadania zakázky - zakázka na dodanie tovaru 4.12.2013 Zobraziť dokument
Informácia o zverejnení zadania zakázky 4.12.2013 Zobraziť dokument
Zverejnenie zadania zakázky 12.09.2013 Zobraziť dokument
Výzva- realizácia štablónu na DM  -  Nižný Hrušov 18.9.2013 Zobraziť dokument
Príloha č. 1 - Výkaz , výmer 18.9.2013 Zobraziť dokument