Navigácia

Obsah

 

Územné rozhodnutia

rok 2022

Číslo konania Stavebník

Oznámenie o začatí územného konania

Územné rozhodnutie

OCÚ-NH-S2022/00040

OcÚ/NH/322/2022-03Mi

Obec Nižný Hrušov oznámenie - verejná vyhláška  Rozhodnutie
       

rok 2020

Číslo konania Stavebník Oznámenie o začatí územného konania Územné rozhodnutie
OCÚ-S2020/00177 Martin Čop a manž. Katarína Čopová oznámenie územné rozhodnutie 
       
       

 

rok 2019

Číslo konania Stavebník Oznámenie o začatí územného konania Územné rozhodnutie
OCÚ-S2019/00211 Ing. Tomáš Barkóci a manž. JUDr. Vladimíra Barkóciová oznámenie  územné rozhodnutie