Navigácia

Obsah

 

Územné rozhodnutia

rok 2020

Číslo konania Stavebník Oznámenie o začatí územného konania Územné rozhodnutie
OCÚ-S2020/00177 Martin Čop a manž. Katarína Čopová oznámenie územné rozhodnutie 
       
       

 

rok 2019

Číslo konania Stavebník Oznámenie o začatí územného konania Územné rozhodnutie
OCÚ-S2019/00211 Ing. Tomáš Barkóci a manž. JUDr. Vladimíra Barkóciová oznámenie  územné rozhodnutie