Navigácia

Obsah

 

Úprava vjazu a zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie

rok 2020

Číslo konania Stavebník

Oznámenie o začatí

správneho konania

Súhlas obce - vlastníka Rozhodnutie
OCÚ-S2020/00330 Ľuboslav Jurovčák oznámenie súhlas obce rozhodnutie