Navigácia

Obsah

 

Stavebné povolenia

rok 2020

Číslo konania Stavebník Ozn. o začatí spojeného územného a stavebného konania

MZZO

(malý zdroj znečisťovania ovzdušia)

Stavebné povolenie
OCÚ-S2020/00145 Anna Bedajová oznámenie MZZO stavebné povolenie
OCÚ-S2020/00170 Lucia Ferková oznámenie MZZO stavebné povolenie
OCÚ-S2020/00177 Martin Čop a manž. Katarína Čopová oznámenie MZZO stavebné povolenie
OCÚ-S2020/00187 Jozef Koščák oznámenie MZZO stavebné povolenie
OCÚ-S2020/00203 MDDr. Jana Makóová oznámenie MZZO stavebné povolenie
OCÚ-S2020/00194 Juraj Florko oznámenie - stavebné povolenie
OCÚ-S2020/00329 Jana Pavlišová oznámenie - stavebné povolenie
OCÚ-S2020/00455

Monika Timkovičová

a manž. Pavol Timkovič

oznámenie MZZO  stavebné povolenie