Navigácia

Obsah

 

Stavebné povolenia

rok 2022

Číslo konania Stavebník Ozn. o začatí spojeného územného a stavebného konania MZZO Stavebné povolenie
OCÚ-NH-S2022/00314 Ladislav Magura oznámenie - stavebné povolenie
OCÚ-NH-S2022/00311 Ing. Beáta Ondová oznámenie - stavebné povolenie
OCÚ-NH-S2022/00288 Róbert Kontuľ oznámenie stavebné povolenie
OCÚ-NH-S2022/00274 Veronika Mezejová oznámenie MZZO stavebné povolenie
OcÚ-NH-S2022/00232 Bytové družstvo Vranov n/T oznámenie  - stavebné povolenie
OCÚ-NH-S2022/00221 Mária Bilá oznámenie  - stavebné povolenie
OcÚ-NH-S2022/00202 Ing. Ľubor Šalata verejná vyhláška  MZZO verejná vyhláška
OcÚ-NH-S2022/00198 Valéria Sirníková oznámenie  MZZO  stavebné povolenie 
OcÚ-NH-S2022/00168 Miroslav Jurek a a manž. Daniela Jureková oznámenie - stavebné povolenie
OcÚ-NH-S2022/00151 Peter Hrabek a manž. Mgr. Kristína Hrabeková oznámenie  MZZO  stavebné povolenie

rok 2021

Číslo konania Stavebník

Ozn. o začatí spojeného územného a stavebného konania

MZZO

(malý zdroj znečisťovania ovzdušia)

Stavebné povolenie
OCÚ-NH-S2021/00430 Marián Hamáš oznámenie  - stavebné povolenie 

 

rok 2020

Číslo konania Stavebník Ozn. o začatí spojeného územného a stavebného konania

MZZO

(malý zdroj znečisťovania ovzdušia)

Stavebné povolenie
OCÚ-S2020/00145 Anna Bedajová oznámenie MZZO stavebné povolenie 
OCÚ-S2020/00170 Lucia Ferková oznámenie MZZO stavebné povolenie 
OCÚ-S2020/00177 Martin Čop a manž. Katarína Čopová oznámenie MZZO stavebné povolenie
OCÚ-S2020/00187 Jozef Koščák oznámenie MZZO stavebné povolenie 
OCÚ-S2020/00203 MDDr. Jana Makóová oznámenie MZZO stavebné povolenie 
OCÚ-S2020/00194 Juraj Florko oznámenie - stavebné povolenie 
OCÚ-S2020/00329 Jana Pavlišová oznámenie - stavebné povolenie 
OCÚ-S2020/00455

Monika Timkovičová

a manž. Pavol Timkovič

oznámenie MZZO  stavebné povolenie

 

rok 2019

Číslo konania Stavebník Ozn. o začatí spojeného územného a stavebného konania

MZZO

(malý zdroj znečisťovania ovzdušia)

Stavebné povolenie
OCÚ-S2019/00135 Ján Caputa a manž. Nikola Caputová oznámenie  - stavebné povolenie 
OCÚ-S2019/00211 Ing. Tomáš Barkóci a manž. JUDr.  Vladimíra Barkóciová oznámenie  MZZO  stavebné povolenie 
OCÚ-S2019/00307 Rastislav Papcun oznámenie  - stavebné povolenie

 

rok 2018

Číslo konania Stavebník Ozn. o začatí spojeného územného a stavebného konania MZZO Stavebné povolenie

OCÚ-S2017/00339

k č. 

OCÚ-S2018/00011

Ladislav Adam oznámenie - stavebné povolenie

OCÚ-S2017/00349 k č.

OCÚ-S2018/00014

Ján Králik a manž. Silvia Králiková oznámenie MZZO  stavebné povolenie
OCÚ-S2018/00122 B. Mária Šusteková a manž. Ľuboš Šustek oznámenie  - stavebné povolenie
OCÚ-S2018/00110 Michal Tutko a manž. Anna Tutková oznámenie MZZO stavebné povolenie