Navigácia

Obsah

 

      Rozhodnutia

Dátum Vec Dokument
09.01.2019 Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: Rekonštrukcia mosta cez rieku Ondava medzi obcami Nižný Hrušov a Dlhé Klčovo otvoriť dokument