Navigácia

Obsah

 

 Povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie 

rok 2020

 

Číslo konania Stavebník

Oznámenie o začatí

správneho konania

Súhlas obce

- vlastníka

Rozhodnutie
OCÚ-S2020/00312 MDDr. Jana Makóová oznámenie súhlas obce rozhodnutie
OCÚ-S2020/00319 Lucia Ferková oznámenie súhlas obce rozhodnutie