Navigácia

Obsah

 

Ohlásenia drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác

rok 2020

Číslo konania Stavebník Vec
004/2020 Obec Nižný Hrušov Varovný a vyrozumievací systém v obci Nižný Hrušov
OCÚ-S2020/00023 Miloš Barkóci a Monika Barkóciová Oznámenie k ohláseniu stavby
OCÚ-S2020/00117 CASSTEL, s.r.o. Košice Oznámenie o ukončení telekomunikačnej stavby
OCÚ-S2020/00166 Miroslav Adamkovič Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby
OCÚ-S2020/00145 Anna Bedajová Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby - elektrická prípojka
    Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby - oplotenie
    Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby - plynová prípojka
    Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby - vodovodná a kanalizačná prípojka
OCÚ-S2020/00177 Martin Čop Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby
OCÚ-S2020/00293 Marta Dziváková Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác - odpoveď
OCÚ-S2020/00335 Rímskokatolícka farnosť Nižný Hrušov Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác - odpoveď
OCÚ-S2020/00344 Milan Antoško Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby