Navigácia

Obsah

 

Ohlásenia drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác

rok 2022

Číslo konanie Stavebník Vec
OCÚ-NH-S2022/00289 Rímskokatolícka farnosť Nižný Hrušov Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác
OCÚ-NH-S2022/00247 Michal Tutko a Anna Tutková Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby: oplotenie
OCÚ-NH-S2022/00233 Jana Pavlišová Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby: vodovodná a kanalizačná prípojka

OCÚ-NH-161/2022

OCÚ-NH-S2022/00126

Obec Nižný Hrušov OZNÁMENIE k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác na stavbe: „Rekonštrukcia elektroinštalácie Základnej školy Nižný Hrušov“
OCÚ-NH-S2022/00214 Marián Vinc Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác
OCÚ-NH-S2022/00140 Obec Nižný Hrušov Ohlásenie stavebných úprav: "Parkovisko pred Kultúrnym domom" 

rok 2021

Číslo konania Stavebník Vec
OCÚ - 374/2021-02 Obec Nižný Hrušov Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác 
OCÚ-NH-S2021/00444 Ján Caputa oznámenie k ohláseniu drobnej stavby: plynová prípojka 
OCÚ-NH-S2021/00389 Žaneta Tomášová Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby: vodovodná prípojka a kanalizačná prípojka
OCÚ-NH-S2021/00375 Ing. Ľubor Šalata oznámenie k ohláseniu drobnej stavby: vodovodná a elektrická prípojka
OCÚ-NH-S2021/00352 Ing. Ľubomír Kukuruc a Ing. Ružena Valigová Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby: oplotenie pozemku
OCÚ-NH-S2021/00229 Ľuboš Šustek a manž. Bc. Mária Šusteková Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby: oplotenie 
OCÚ-NH-S2021/00214 Lucia Jasenčák Plutková Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby: vodovodná prípojka
OcÚ/1372021/St Obec Nižný Hrušov Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby: Osvetlenie a Oplotenie multifunkčného ihriska
OCÚ-S2020/00475 Valéria Sotáková Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby - vodovodná prípojka 
OCÚ/137/2021St Obec Nižný Hrušov Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby_ Multifunkčné ihrisko - oplotenie a osvetlenie 
     

 

rok 2020

Číslo konania Stavebník Vec
004/2020 Obec Nižný Hrušov Varovný a vyrozumievací systém v obci Nižný Hrušov
OCÚ-S2020/00023 Miloš Barkóci a Monika Barkóciová Oznámenie k ohláseniu stavby
OCÚ-S2020/00117 CASSTEL, s.r.o. Košice Oznámenie o ukončení telekomunikačnej stavby
OCÚ-S2020/00166 Miroslav Adamkovič Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby
OCÚ-S2020/00145 Anna Bedajová Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby - elektrická prípojka
    Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby - oplotenie
    Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby - plynová prípojka
    Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby - vodovodná a kanalizačná prípojka
OCÚ-S2020/00177 Martin Čop Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby
OCÚ-S2020/00290 Anna Polomčáková Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby - vodovodná prípojka 
OCÚ-S2020/00293 Marta Dziváková Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác - odpoveď
OCÚ-S2020/00335 Rímskokatolícka farnosť Nižný Hrušov Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác - odpoveď
OCÚ-S2020/00344 Milan Antoško Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby

 

rok 2019

Číslo konania Stavebník Vec
OCÚ-S2019/00239 Regina Hlivová Oznámenie drobných stavebných úprav oplotenia 
OCÚ-S2019/00238 Obec Nižný Hrušov Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác
OCÚ-S2019/00193 Mgr. Adriána Ivanková Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby
OCÚ-S2019/00118 CASSTEL s.r.o Oznámenie k ohláseniu - Výmena a doplnenie telekomunikačného zariadenia na existujúcom objekte
426/2019 Obec Nižný Hrušov Oznámenie k ohláseniu stavby: "Elektrická nabíjacia stanica Nižný Hrušov" 
     

rok 2018

Číslo konania Stavebník Vec
OCÚ-S2018/00167 Lukáš Cina a manž. Ing. Alexandra Cinová Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby