Navigácia

Obsah

MOST NIŽNÝ HRUŠOV

A - Sprievodná správa

A - sprievodná správa

A _Sprievodná správa_Rozpiska 

A_Sprievodná správa_text

 

B1 - Prehľadná situácia

B1_Prehľadná situácia

 

B2-Celková situácia stavby

B2_Celková situácia stavby

 

B6-Vizualizácie

2.8_202_Vizualizacie

B.6_Obalka

 

C1-Koordinačný výkres

C1_Koordinačný výkres

 

C2-Dopravné značenie celej stavby

C.2_00 Zoznam príloh

C.2_01_Technická správa

C.2_02_Dočasné dopravné značenie

C.2_03_TDZ Ondava

C.2_00 Obálka

C.2_00 Zoznam príloh

C.2_01 Technická správa _Rozpiska

C.2_01 Technická správa _Text

 

D-Písomnosti a výkresy objektov

1 TS

1 TS Obálka

2 Situácia

3 PP

4 VPR

5 CHPR

6 Vytyčovací výkres

celk_obálka

D.1 Obálka

zoznam príloh

 

201-00

201-00_01_Technická správa

201-00_01_Technická správa pdf.

201-00_02_Prehľadný výkres

201-00_03_Vytyčovací výkres

201-00_04_Tvar opor a piliera

201-00_05_Tvar nosnej konštrukcie

201-00_06_Vzorové detaily

201-00_07 Postup výstavby

D.2 _00 Zoznam príloh

D.2_Obálka

 

D_Obálka

D_Zoznam príloh

 

E_Doklady rozpiska

E_Obálka

Prezenčná listina

Zápis rokovania

 

00_Obálka

00_Zoznam príloh

01 Technická správa

01 Technická správa rozpiska

02 Situácia

02 Situácia 00

03 Protokol o vytýčení Ondava

03 Rozpiska

03 Zoznam bodov

F_Obálka

 

R 30 protokol z merania hrúbky

ZMV Protokol merania hrúbky ocele

Poloha dielcov v konštrukcii

Protokol o skúške

R 31 Protokol o skúške merania hrúbky plechu

Starý most ultrazv. meranie hrúbky

 

R_0 Technická správa

ZMV_2016_Z14_09

 

32.1 Výkres oc. konštrukcie - staré mesto - ľavý

32.2_Výkres oc. konštrukcie staré mesto - pravý

33.1_Výkres oc. konštrukcie - Petržalka - ľavý

33.2_Výkres oc. konštrukcie Petržalka - pravý

34_Výkres oc. konštrukcie - zábradlie

 

1 rozpiska Výsledky chem. anal. a mech. skúšok

PR1 Protokol o chemickej analýze

PR2 ZMV s.r.o. Bratislava P160095_008

PR3 ZMV s.r.o. Bratislava P160095_009

PR4 ZMV s.r.o. Bratislava P160095_010

PR5 ZMV s.r.o. Bratislava P160095_011

PR6 ZMV s.r.o. Bratislava P160095_012

PR7 ZMV s.r.o. Bratislava P160095_013

PR8 ZMV s.r.o. Bratislava P160095_014

PR9 ZMV s.r.o. Bratislava P160095_015

PR10 ZMV s.r.o. Bratislava P160095_016

PR11 ZMV s.r.o. Bratislava P160095_017

PR12 ZMV s.r.o. Bratislava P160095_018

PR13 ZMV s.r.o. Bratislava P160095_019

PR14 ZMV s.r.o. Bratislava P160095_020

PR15 ZMV s.r.o. Bratislava P160095_021

PR16 ZMV s.r.o. Bratislava P160095_022

PR17 ZMV s.r.o. Bratislava P160095_023

PR18 ZMV s.r.o. Bratislava P160095_024

PR19 ZMV s.r.o. Bratislava P160095_025

PR20 ZMV s.r.o. Bratislava P160095_026

PR21 ZMV s.r.o. Bratislava P160095_027

PR22 Kľúč k chemickej analýze

PR23 ZMV 2016_Z14_06_PR

PR24_Protokol o chemickej analýze PR24

PR25_Protokol o chemickej analýze PR25

PR26_Protokol o chemickej analýze PR26

PR27_Protokol o chemickej analýze PR27

PR28_Protokol o chemickej analýze PR28

PR29 ZMV_2016_Z14_08_PR29

 

Rozpiska hlavná - posúdenie oceľe

Zoznam príloh

 

Príloha 1 - situácia

Príloha 2 - situácia vrtov

Príloha 3 - popis vrtov

Príloha 4 - DPS

Príloha 5 - IG rez

Príloha 6 - LMZ_CHV

Príloha 7 - fotodokumentácia

Záver správa N. Hrušov

 

I Obálka

Nižný Hrušov - rozpočet

Nižný Hrušov - rozpočet - oprava

O_Obálka

 

Hlavná obálka

Zoznam príloh