Navigácia

Obsah

 

Kolaudačné rozhodnutia

rok 2020

 

Číslo konania Stavebník

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a 

nariadenie ústneho pojednávania

Kolaudačné rozhodnutie
OCÚ-S2020/00386 Miroslav Zavacký a Miroslava Zavacká konanie kolaudačné rozhodnutie
OCÚ-S2020/00108 Mgr. Emília Bezeková konanie kolaudačné rozhodnutie