Navigácia

Obsah

 

Kolaudačné rozhodnutia

rok 2021

Číslo konania Stavebník Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania Kolaudačné rozhodnutie
OCÚ-NH-S2021/00346 Lukáš Cina a manž. Ing. Alexandra Cinová konanie kolaudačné rozhodnutie 
OCÚ-NH-S2021/00305 vl. obec Nižný Hrušov konanie kolaudačné rozhodnutie
OCÚ-NH-S2021/00233 Michal Tutko a manž. Anna Tutková konanie kolaudačné rozhodnutie 

 

rok 2020

 

Číslo konania Stavebník

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Kolaudačné rozhodnutie
OCÚ-S2020/00386 Miroslav Zavacký a Miroslava Zavacká konanie kolaudačné rozhodnutie
OCÚ-S2020/00108 Mgr. Emília Bezeková konanie kolaudačné rozhodnutie

 

rok 2019

Číslo konania Stavebník Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania Kolaudačné rozhodnutie
OCÚ-S2019/00345 Peter Marjov konanie kolaudačné rozhodnutie
OCÚ-S2019/00248 Slavomír Dobranský konanie kolaudačné rozhodnutie
OCÚ-S2019/00199 Peter Dobranský konanie kolaudačné rozhodnutie
46/2019 Obec Nižný Hrušov konanie kolaudačné rozhodnutie 

 

rok 2018

Číslo konania Stavebník Oznámenie a začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania Kolaudačné rozhodnutie
OCÚ-S2018/00286 Gabriel Sklár a manž. Marta Sklárová konanie kolaudačné rozhodnutie
OCÚ-S2018/00218 Mgr. Radovan Krajňák konanie kolaudačné rozhodnutie
OCÚ-S2018/00100 Michal Palko konanie kolaudačné rozhodnutie
OCÚ-S2018/00082

Marek Lukáč a manž. Lucia Vargová

konanie kolaudačné rozhodnutie
32/2018 Obec Nižný Hrušov konanie kolaudačné rozhodnutie