Navigácia

Obsah

 

Búracie povolenia

rok 2020

Číslo konania Vlastník Oznámenie o začatí správneho konania Búracie povolenie
OCÚ-S2020/00197 Lucia Ferková oznámenie búracie povolenie