Navigácia

Obsah

 

Búracie povolenia

rok 2022

Číslo konanie Vlastník Oznámenie o začatí správneho konania Búracie povolenie
OCÚ-NH-S2022/00262 Rastislav Sabol a Mgr. Vladislav Sabol konanie búracie povolenie 
OCÚ-NH-S2022/00128 Martin Dudáš a Lucia Dudášová oznámenie  búracie povolenie 
       

rok 2020

Číslo konania Vlastník Oznámenie o začatí správneho konania Búracie povolenie
OCÚ-S2020/00197 Lucia Ferková oznámenie búracie povolenie