Navigácia

Obsah

  Rozpočet obce Nižný Hrušov na rok 2021,  rozpočty na roky 2022-2023

    - rozpočet obce na rok 2021  schválený OZ dňa 16.12.2020 uznesením č.114/2020.

     - rozpočty obce na roky 2022-2023 vzaté na vedomie OZ dňa 16.12.2020 uznesením č. 107/2020.

         1. príjmy  :  otvoriť dokument

          2. výdavky :  otvoriť dokument

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------