Navigácia

Obsah

  Rozpočet obce Nižný Hrušov na rok 2020,  rozpočty na roky 2021-2022

    - rozpočet obce na rok 2020  schválený OZ dňa 30.12.2019 uznesením č.68/2019.

     - rozpočty obce na roky 2021-2022 vzaté na vedomie OZ dňa 30.12.2019 uznesením č.61/2019.

       

       1. príjmy  : otvoriť

      2. výdavky : otvoriť