Navigácia

Obsah

  Rozpočet obce Nižný Hrušov na rok 2019,  rozpočty na roky 2020-2021

    - rozpočet obce na rok 2019  schválený OZ dňa 28.12.2018 uznesením č.16/2018.

     - rozpočty obce na roky 2020-2021 vzaté na vedomie OZ dňa 28.12.2018 uznesením č. 13/2018.

         1. príjmy  :  otvoriť dokument

      2. výdavky :  otvoriť dokument

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

   

 1.zmena rozpočtu obce Nižný Hrušov na rok 2019 rozpočtovým opatrením č.1/2019

    - 1.zmena rozpočtu obce na rok 2019  schválená OZ dňa 25.09.2019 uznesením č.55/2019.

     

         1. príjmy  :  otvoriť dokument

        2. výdavky : otvoriť dokument