Navigácia

Obsah

Zatupiteľstvo 2022-2026

Starosta obce Nižný Hrušov

1. Ján Fenčák - NEKA

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva:

1. Mgr.  Peter Babjak - zástupca starostu

2. Miloš Barkóci

3. Ing. Ján Chromuľák

4. Mgr. Miroslav Kužma

5. Ján Králik

6. Ing. Ľubomír Lakatoš

7. Mgr. Matúš Magura

8. Róbert Mikloš

9. Ing. Michal Švábik

 

Obecná rada

Mgr. Peter Babjak, Ing. Ľubomír Lakatoš, Mgr. Miroslav Kužma

 

Komisia na ochranu verejného záujmu

predseda: Ing. Ján Chromuľák

členovia: poslanci: Róbert Mikloš, Ing. Michal Švábik, Mgr. Miroslav Kužma, Mgr. Matúš Magura

 

Inventarizačná komisia

predseda: Ján Králik

členovia: poslanci: Miloš Barkóci, Róbert Mikloš, neposlanci: Jana Ľochová, riaditeľka MŠ a ZŠ, vedúci zamestnanec ŠJ a HČ

 

Finančná komisia

predseda: Ing. Ľubomír Lakatoš

členovia: poslanci: Mgr. Peter Babjak, Mgr. Matúš Magura, Miloš Barkóci, neposlanci: Jana Ľochová

 

Kultúrno športová komisia

predseda: Mgr. Miroslav Kužma

členovia: poslanci: Róbert Mikloš, Mgr. Peter Babjak, Ing. Michal Švábik, neposlanci: Mgr. Emília Bezeková

 

Komisia sťažností a verejného poriadku

predseda: Mgr. Matúš Magura

členovia: poslanci: Ján Králik, Ing. Ján Chromuľák, neposlanci: Ing. Adriana Hamašová

 

Zastupiteľstvo 2018-2022

Starosta obce Nižný Hrušov

1. Ján Fenčák - NEKA

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva:

1. Mgr. Peter Babjak

2. Matúš Barkóci

3. Ing. Ján Chromuľák

4. Mgr. Miroslav Kužma

5. Ján Králik

6. Ing. Ľubomír Lakatoš

7. Mgr. Matúš Magura

8. Martin Marčák

9. Ján Zubko

 

Obecná rada:

1. Mgr. Peter Babjak

2. Ing. Ľubomír Lakatoš

3. Matúš Barkóci

 

Komisia na ochranu verejného záujmu:

predseda: Ing. Ľubomír Lakatoš

členovia: Matúš Barkóci, Mgr. Miroslav Kužma, Ján Králik

 

Inventarizačná komisia:

predseda: Ján Zubko

členovia: Ján Králik, Martin Marčák, Jana Ľochová, riaditeľ MŠ a ZŠ, vedúci zamestnanec ŠJ a HČ

 

Finančná komisia:

predseda: Matúš Barkóci

členovia: Ing. Ľubomír Lakatoš, Mgr. Peter Babjak, Mgr. Matúš Magura, Jana Ľochová

 

Kultúrno športová komisia:

predseda: Mgr. Miroslav Kužma

členovia: Martin Marčák, Ing. Ján Chromuľák, Mgr. Matúš Magura, Agáta Jurásová, riaditeľ MŠ a ZŠ

 

Komisia sťažností a verejného poriadku:

predseda: Mgr. Matúš Magura

členovia: Ján Zubko, Mgr. Miroslav Kužma, Ing. Ján Chromuľák, Ing. Adriana Hamašová

 

Komisia na rozvoj školstva:

predseda: Mgr. Matúš Magura

členovia: Ján Zubko, Ing. Ján Chromuľák, riaditeľ MŠ a ZŠ

 

 

Zastupiteľstvo 2014-2018

Starosta obce Nižný Hrušov
1 Ján Fenčák NEKA  290 platných hlasov

Poslanci

P.č. Meno a priezvisko Počet hlasov Strana
1. Ján Chromuľák, Ing. 450 SMER - SD
2 Peter Babjak, Mgr. 402 NEKA
3 Miroslav Kužma, Bc. 379 SNS
4. Ľubomír Lakatoš, Ing. 374 SMER - SD
5. Matúš Barkóci 341 SDKÚ - DS
6. Terézia Čačková 332 KDH
7. Ján Králik 302 NEKA
8. Ján Zubko 284 SMER - SD
9. Jozef Svetlík, Ing. 244 SMER - SD

 

Inventarizačná komisia

 predseda – Ing. Jozef Svetlík

 členovia – Terézia Čačková

 Jana Ľochová a ved. pracovníci jedn. útvarov/ MŠ, ŠJ, ZŠ

 

Kultúrno – športová komisia

predseda – Bc. Miroslav Kužma

členovia – Ján Králik, Ján Zubko, Ing. Ján Chromuľák

 

Členovia obecnej rady:

Ing. Ľubomír Lakatoš,  Matúš Barkóci, Mgr. Peter Babjak

 

Finančná komisia    

predseda – Ing. Ľubomír Lakatoš

členovia – Matúš Barkóci, Mgr. Peter Babjak

 

Komisia na ochranu verejného záujmu:  

predseda - Ing. Ľubomír Lakatoš

členovia - Terézia Čačková, Ján Králik, Bc. Miroslav                                                                         Kužma,  Matúš Barkóci