Obsah

M A T R I K A  

telefón:   057/4493124                                                      mail:        matrika.niznyhrabovec@gmail.com.

 

Úradné hodiny

pondelok

-

utorok

7.30 - 12.00  12.30 - 15.30

streda

7.30 - 12.00  12.30 - 15.30

štvrtok

-

piatok

7.30 - 12.00  12.30 - 15.30

 

Spádové obce Matričného úradu Nižný Hrabovec

  • Nižný Hrabovec
  • Nižný Hrušov
  • Poša
  • Dlhé Klčovo
  • Kučín
  • Kladzany

Elektronická matrika je súčasťou Operačného programu informatizácie verejnej správy.

V pláne je zriadenie špecializovaného portálu – elektronickej matriky. Zriadenie tohto portálu umožní vykonávať úkony v matrike na základe elektronickej komunikácie a to  tak medzi orgánmi verejnej moci, ale najmä medzi matrikou samotnou a žiadateľmi pri vkladaní údajov alebo pri zapisovaní údajov do matriky, ako aj pri vydávaní výpisov z matriky a rôznych potvrdení.     

Matričný úrad v Nižnom Hrabovci je súčasťou tohto programu. V súčasnosti si občan  môže elektronicky vybaviť :

Rodný list, Sobášny list, Úmrtný list, tak ako doteraz a to nielen vtedy, ak sa matričná udalosť týka matričného obvodu, ale aj vtedy, ak matričná udalosť nastala mimo matričného obvodu, čo je pre občana novinkou.

Občan pre elektronicku komunikáciu musí mať občiansky preukaz s čipom.      

V prípade Vašich požiadaviek, otázok volajte na č.t. 057/4493124, resp. na mail :  matrika.niznyhrabovec@gmail.com.