Navigácia

Obsah

Hlavný kontrolór obce

od 1.1.2022

Mgr.  Vladimír Ištok

E - mail: istovlad@gmail.com

 

 

Do 31.12.2021

Ing. Ján Majda 

E - mail:    jmajda@gmail.com  

 

Stanovisko k zmene č. 1 rozpočtu obec Nižný Hrušov na rok 2021 (387.07 kB)

Stanovisko k návrhu rozpočtu obce Nižný Hrušov na rok 2022 (470.34 kB)

 

Plán úloh hlavného kontrolóra 07 – 12.2020

 

 

1, Kontrola povinného zverejňovania  VZN, uznesenia, zápisnice z OZ, faktúry, objednávky, verejné vyhlášky, verejné obstarávanie

2, Kontrola hospodárskej činnosti obce 

3, Kontrola výberu daní a poplatkov 

4, Kontrola prijímania, evidovania vybavovania sťažností a petícií občanov

5, Vypracovanie písomného stanoviska HK  k návrhu rozpočtu na 2021 a roky 2022 – 2023 v zmysle zákona 369/90 Zb. o Obecnom zriadení

6, Kontrola financovania dokumentácie mosta Nižný Hrušov – Dlhé Klčovo

 

 

 

 

 

 

Nižný Hrušov                                                                                                  Ing. Ján Majda

15.06.2020                                                                             hlavný kontrolór obce Nižný Hrušov