Navigácia

Obsah

Hlavný kontrolór obce

 

Ing. Ján Majda

E - mail:    jmajda@gmail.com  

 

 plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015