Navigácia

Obsah

 

Tlačivo na daňové priznanie k dani za psa pre rok 2021

 

Tlačivo pre daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie automaty tlačivo pre rok 2020

 

Priznanie k dani z nehnuteľnosti FO (1 MB)

 

MIESTNE DANE  

Typ dane a poplatku Všeobecne záväzné nariadenie   účinnosť od  - do
Poplatok za KO a DSO VZN č. 1/2019   trvá
O miestnych poplatkoch VZN č. 3/2019   trvá
Daň z nehnuteľnosti VZN č. 43/2012   01.01.2013 - trvá
Daň za psa VZN č. 43/2012   01.01.2013 - trvá
Daň za užívanie ver. priestranstva VZN č. 43/2012   01.01.2013 - trvá
Daň za nevýherné hracie prístroje VZN č. 43/2012   01.01.2013 - trvá

 

 

 

Poplatky za prenájom Domu kultúry

Poplatky za prenájom Klubu dôchodcov, v priestoroch Obecného úradu, v Dome smútku, správne poplatky

Ostatné poplatky