.

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Materská škola

.

Základná škola

.

Rozpis pohotovostných služieb a lekárni

.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

kosa2 61

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 310
TÝŽDEŇ: 310
CELKOM: 1022902

 

ZMOVR

.

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom  e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Navigácia

Obsah

Daň za užívanie verejného priestranstva

(1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky

vo     vlastníctve obce Nižný Hrušov, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:

a/ hlavné   (štátne)  a  všetky   vedľajšie  (miestne)  cestné komunikácie  v  celej  svojej  dĺžke  a  v  šírke od krajnice po krajnicu,

b/ vybudovaný  chodník, príp. aj  upravená plocha pre  chodenie obyvateľov na celom území  obce,

c/ námestie /centrum obce/,

d/ všetky neknihované parcely v intraviláne obce Nižný Hrušov ,

e/ areál futbalového ihriska

(2) Vyhradenými priestormi verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového vozidla v obci Nižný Hrušov sú:

a/ parkovisko v centre obce ,

b/.parkovisko za gr.- kat. kostolom

c/ nádvorie MKS

(3) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.

(4) Osobitným  užívaním  verejného  priestranstva  sa podľa tohto VZN rozumie

a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,

b/ umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia  lunaparku a iných atrakcií,

c/ umiestnenie skládky,

d/ trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska

(5) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

(6) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2  alebo parkovacie miesto.

(7) Sadzbu  dane  za užívanie  verejného priestranstva je 3,50 € za  každý aj  začatý m2  osobitne  užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň. 

Za dočasné parkovanie motorového vozidla je sadzba 0,35 € za každú aj začatú hodinu a jedno parkovacie miesto.