.

.

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Materská škola

.

Základná škola

.

Rozpis pohotovostných služieb a lekárni

.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:11
DNES:467
TÝŽDEŇ:1216
CELKOM:1345046

 

ZMOVR

.

Navigácia

Obsah

Daň za užívanie verejného priestranstva

(1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky

vo     vlastníctve obce Nižný Hrušov, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:

a/ hlavné   (štátne)  a  všetky   vedľajšie  (miestne)  cestné komunikácie  v  celej  svojej  dĺžke  a  v  šírke od krajnice po krajnicu,

b/ vybudovaný  chodník, príp. aj  upravená plocha pre  chodenie obyvateľov na celom území  obce,

c/ námestie /centrum obce/,

d/ všetky neknihované parcely v intraviláne obce Nižný Hrušov ,

e/ areál futbalového ihriska

(2) Vyhradenými priestormi verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového vozidla v obci Nižný Hrušov sú:

a/ parkovisko v centre obce ,

b/.parkovisko za gr.- kat. kostolom

c/ nádvorie MKS

(3) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.

(4) Osobitným  užívaním  verejného  priestranstva  sa podľa tohto VZN rozumie

a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,

b/ umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia  lunaparku a iných atrakcií,

c/ umiestnenie skládky,

d/ trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska

(5) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

(6) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2  alebo parkovacie miesto.

(7) Sadzbu  dane  za užívanie  verejného priestranstva je 3,50 € za  každý aj  začatý m2  osobitne  užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň. 

Za dočasné parkovanie motorového vozidla je sadzba 0,35 € za každú aj začatú hodinu a jedno parkovacie miesto.