Navigácia

Obsah

Komplexný výkres Stiahnuté: 1344x | 19.02.2016

Ochrana prírody a krajiny Stiahnuté: 656x | 19.02.2016

Schéma 1_Záväzná časť_1-10000 Stiahnuté: 624x | 19.02.2016

Schéma 2_Verejnoprospešné stavby_1-10000 Stiahnuté: 620x | 19.02.2016

Schéma hydromeliorácii Stiahnuté: 615x | 19.02.2016

Schéma kultúrneho dedičstva obce, evidované archeologické nálezy Stiahnuté: 716x | 19.02.2016

Schéma ochrany prírody a krajiny Stiahnuté: 612x | 19.02.2016

Schéma prieskumných území a chránených ložiskových území Stiahnuté: 678x | 19.02.2016

Schéma stavebnej štruktúry, názvy ulíc Stiahnuté: 830x | 19.02.2016

Schéma vodovodu a kanalizácie Stiahnuté: 848x | 19.02.2016

Schéma záujmového územia obce Stiahnuté: 731x | 19.02.2016

Siete Stiahnuté: 661x | 19.02.2016

Stanovisko podľa § 25 zákona č. 50-1976 Zb. Stiahnuté: 631x | 19.02.2016

Širšie vzťahy Stiahnuté: 537x | 19.02.2016

Udelenie súhlasu k návrhu budúceho možného použitia PP Stiahnuté: 593x | 19.02.2016

ÚPN-O_Nižný Hrušov_Návrh regulatívov územného rozvoja_záväzná časť Stiahnuté: 646x | 19.02.2016

ÚPN-O_Nižný Hrušov_Sprievodná správa Stiahnuté: 778x | 19.02.2016

ÚPN-O_Nižný Hrušov_Vyhodnotenie záberu PP Stiahnuté: 609x | 19.02.2016

Uznesenia Stiahnuté: 754x | 19.02.2016

Všeobecné záväzné nariadenie Stiahnuté: 596x | 19.02.2016

Stránka