Navigácia

Obsah

Komplexný výkres Stiahnuté: 1410x | 19.02.2016

Ochrana prírody a krajiny Stiahnuté: 675x | 19.02.2016

Schéma 1_Záväzná časť_1-10000 Stiahnuté: 646x | 19.02.2016

Schéma 2_Verejnoprospešné stavby_1-10000 Stiahnuté: 638x | 19.02.2016

Schéma hydromeliorácii Stiahnuté: 634x | 19.02.2016

Schéma kultúrneho dedičstva obce, evidované archeologické nálezy Stiahnuté: 761x | 19.02.2016

Schéma ochrany prírody a krajiny Stiahnuté: 627x | 19.02.2016

Schéma prieskumných území a chránených ložiskových území Stiahnuté: 701x | 19.02.2016

Schéma stavebnej štruktúry, názvy ulíc Stiahnuté: 857x | 19.02.2016

Schéma vodovodu a kanalizácie Stiahnuté: 894x | 19.02.2016

Schéma záujmového územia obce Stiahnuté: 770x | 19.02.2016

Siete Stiahnuté: 689x | 19.02.2016

Stanovisko podľa § 25 zákona č. 50-1976 Zb. Stiahnuté: 654x | 19.02.2016

Širšie vzťahy Stiahnuté: 582x | 19.02.2016

Udelenie súhlasu k návrhu budúceho možného použitia PP Stiahnuté: 618x | 19.02.2016

ÚPN-O_Nižný Hrušov_Návrh regulatívov územného rozvoja_záväzná časť Stiahnuté: 701x | 19.02.2016

ÚPN-O_Nižný Hrušov_Sprievodná správa Stiahnuté: 836x | 19.02.2016

ÚPN-O_Nižný Hrušov_Vyhodnotenie záberu PP Stiahnuté: 634x | 19.02.2016

Uznesenia Stiahnuté: 813x | 19.02.2016

Všeobecné záväzné nariadenie Stiahnuté: 619x | 19.02.2016

Stránka