Navigácia

Obsah

 

Obec Nižný Hrušov obmedzuje prevádzku zberného dvora od 1.12.2022 do 15.3.2023. V uvedenom období bude možné vyviesť biologicky rozložiteľný odpad a drobný stavebný odpad na zberný dvor iba v piatok na základe telefonickej objednávky v čase od 11:30 – 14:30 hod.

Telefónne čísla k nahláseniu vývozu odpadu

                                     0915 566 111 alebo 0905 945 299.  

Ostatné dni bude zberný dvor zatvorený.

.

 

Triedený  - separovaný zber