Navigácia

Obsah

 

Prevádzková doba zberného miesta

Informácia o nakladaní s odpadom na území obce

Triedený  - separovaný zber

Čo je možné odovzdať na zbernom mieste

Čo nepatrí na zberné miesto