Navigácia

Obsah

Oznámenie o výpočte poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov.

Úroveň triedenia komunálneho odpadu za rok 2022

.

.

Úroveň triedenia komunálneho odpadu za rok 2021

.

.

 

Úroveň triedenia komunálneho odpadu za rok 2020

Obec Nižný Hrušov v zmysle povinnosti Zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020:

.

Úroveň triedenia komunálneho odpadu za rok 2019

Obec Nižný Hrušov v zmysle povinnosti Zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019:

úroveň triedenia za rok 2019 je 42,62 %

Úroveň triedenia komunálneho odpadu rok 2019

Úroveň triedenia komunálnych odpadov za rok 2018

 

Obec Nižný Hrušov v zmysle povinnosti Zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018:

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 je 32,37 % a poplatok pre rok 2019 je vo výške 8 €/t za zmesový komunálny odpad a veľkoobjemový odpad platný od 1.3. 2019 do 29.2.2020

Zverejnené: 28.2.2019