Navigácia

Obsah

 

Štatistika za roky 2015 -2019

.

 

štatistika odpady 2015 - 2019

 

Štatistika vývozu TKO 120 litrov  

štatistika vývozu TKO 120 l

.

Štatistiky vývozu veľkoobjemový odpad 

štatistika vývozov VO

.

Drobný stavebný odpad

Drobný stavebný odpad

.

Biologicky rozložiteľný odpad a textil 

Biologicky rozložiteľný odpad

.

Jedlé tuky a oleje

Jedlé tuky a oleje

.