Navigácia

Obsah

 

Štatistika za roky 2015 -2020

.

štatistika odpady 2015 - 2020

 

Štatistika vývozu TKO 120 litrov  

štatistika TKO

.

Štatistiky vývozu veľkoobjemový odpad 

štatistika vývozov VO

.

Drobný stavebný odpad

drobný stavebný odpad

.

Biologicky rozložiteľný odpad a textil 

biologicky rozložiteľný odpad a textil

.

Jedlé tuky a oleje

jedlé tuky a oleje

.