Navigácia

Obsah

 

Štatistika za roky 2015 -2020

Štatistika odpadov 2015-2020

štatistika odpady 2015 - 2020

 

Štatistika vývozu TKO 120 litrov  

štatistika vývozov TKO

Štatistika vývozov TKO 2015-2020

Štatistiky vývozu veľkoobjemový odpad 

štatistika vývozov VO

Štatistika vývozov VK 2017 -2020

Drobný stavebný odpad

drobný stavebný odpad

Štatistika vývozov drobný stavebný odpad 2017 -2020

Biologicky rozložiteľný odpad a textil 

biologicky rozložiteľný odpad a textil

Štatistika vývozov biologicky rozl. odpad 2017 - 2020

Jedlé tuky a oleje

jedlé tuky a oleje

Štatistika vývozov jedlé tuky a oleje 2017 - 2020