Navigácia

Obsah

Spolupráca medzi Hrušovmi

. .
. .
   

 

Spoločné vyhlásenie o spolupráci

Nižný Hrušov, okres Vranov n/T, zastúpený starostom – Ján Fenčák      

.www.niznyhrusov.sk

Vyšný Hrušov, okres Humenné, zastúpený starostom – RNDr. Milan Naster  

   .  https://sites.google.com/site/vysnyhrusov/Vitajte

Spišský Hrušov, okres Spišská Nová Ves, zastúpený starostom – Elena Franková 

.http://www.spisskyhrusov.sk/

Hrušovo, okres Rimavská Sobota, zastúpený starostom – Ing. Ján Sklenár  

.      http://www.obce.info/slovensko/banskobystricky-kraj/okres-rimavska-sobota/hrusovo/profil          

Hrušovany, okres Topoľčany, zastúpený starostom – Ing. Jozef Benca  

. http://www.hrusovany.sk/

Hrušov, okres Veľký Krtíš, zastúpený starostom – Ing. Pavel Bendík

 .    http://www.hrusov.sk/      

Hrušov, okres Rožňava, zastúpený starostom -  Gabriel Parti                         

.        http://www.hrusov.ocu.sk/sk/index.php?ids=14