.

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Materská škola

.

Základná škola

.

Rozpis pohotovostných služieb a lekárni

.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 13
TÝŽDEŇ: 1881
CELKOM: 720465

Navigácia

Obsah

Zmena v odpadovom hospodárstve obce

Typ: ostatné
Zmena v odpadovom hospodárstve obce 1Od 1.1.2020 platí nové VZN o poplatkoch za KO a DSO a nové VZN o nakladaní s odpadom viac info tu...

Téma zvyšovania poplatkov za komunálny odpad rezonuje na celom Slovensku a dotýka sa každého občana Slovenskej republiky.  Novely zákona  o odpadoch majú hlavný cieľ a to je zvýšenie triedenia odpadu a zvýšenie poplatkov za skládkovanie odpadu. Z tohto dôvodu aj obec Nižný Hrušov reaguje na zmeny v zákone a od 1.1.2020 zavádza zásadné zmeny v odpadovom hodpodárstve.

Od 1.1.2020 sa v obci Nižný Hrušov  zaviedol množstevný zber odpadu a do platnosti sa zaviedli nové VZN o poplatkoch za komunálny odpad (KO) a drobný stavebný odpad (DSO) a VZN o nakladaní s odpadom.  Hlavná zmena je v poplatkoch za KO. Do konca roka 2019 bol v obci stanovený poplatok za osobu vo výške 11,50 €.

 

Od 1.1.2020 je stanovený poplatok za vývoz jednej nádoby KO z odberného miesta – z jednej domácnosti. Výška poplatku za vývoz jednej 110 litrovej nádoby na rok 2020 je 3,90 €. Pri 240 litovej nádobe sa poplatok za vývoz vynásobí  x 2,5 . Poplatky za komunálny odpad sa budú vyberať novým systémom.

 

Do konca mesiaca február bude splatná záloha za vývoz KO, ktorá sa vypočíta pre jednotlivé domácnosti následovne:

 

  • Domácnosť s počtom členov 1 – 2 zaplatí zálohu za 7 vývozov KO na rok

3,90 € x 7 vývozov = 27,30 €

  • Domácnosť s počtom členov 3 - 4 zaplatí zálohu za 11 vývozov KO na rok

              3,90 € x 11 vývozov = 42,90 €

  • Domácnosť s počtom členov viac ako 5 zaplatí zálohu za 18 vývozov KO na rok

3,90 € x 18 vývozov = 70,20 €

 

Evidencia vyvezených nádob z domácností bude realizovaná cez QR – kódový systém. Pri každom zbere KO zavedie zamestnanec obce do evidenice  počet vyvezených nádob. Ak pri 110 litovej alebo 240 litrovej nábode bude položené vrece s KO, do evidencie sa zapíše celkový počet v počte 2 ks . Každé vrece pri nádobe sa počíta ako jedna nádoba KO. QR  evidencia bude slúžiť k zúčtovaniu celkového počtu vyvezených nádob na konci roka. Na konci roka prebehne zúčtovanie skutočne vyvezených nádob a zaplatenej zálohy – druhá splátka.

 

Domácnosť – odberné miesto , ktorá si na OcÚ zaeviduje emailovú adresu dostane do 48 hodín po vývoze emailové potvrdenie o vývoze KO s počtom vyvezených nádob. Domácnosť odberné miesto,  ktoré nemá email dostane 1 x za 4 mesiace výpis počtu vyvezených nádob poštou. Na konci roka prebehne zúčtovanie skutočne vyvezených nádob a zaplatenej zálohy. 

 

V QR kódovej evidencii sa bude rovnakým spôsobom viesť evidencia triedeného odpadu.

Zber a likvidácia triedeného odpadu je BEZPLATNÁ. 

 

Celé znenie VZN 1/2019 a VZN 2/2019 nájdete v prílohe tohto oznamu a na WEB stránke obce zverejnovanie/uradna-tabula/ alebo na stránke Slovensko.sk – centrálna elektronická úradná tabuľa CUET.

 

Do ceny vývozu jednej nádoby komunálneho odpadu sa započítajú všetky náklady spojené s likvidáciou a zberom komunálneho odpadu, veľkoobjemového odpadu a čiernych skládok v katastri obce Nižný Hrušov. Každá domácnosť vie triedením komunálneho odpadu znížiť jeho množstvo a teda priamo znížiť počet vývozov KO a takto šetriť rodinný rozpočet.

Každá čierna skládka, ktorá vznikne v obci bude odstránená ale náklady na jej odstránenie v konečnom dôsledku zaplatia všetci obyvatelia obce,  čiže upozorňujeme, že vyvážať odpad k lesu, potoku alebo na pole znamená, že tento odpad zaplatíme všetci. 

Do nákladov na vývoz jednej nádoby sa počítajú aj náklady spojené s vývozom veľkokapacitných kontajnerov umiestnených na zbernom mieste pri čističke odpadových vôd a na cintoríne. Je teda dôležité znížiť množstvo odpadu,  ktoré sa dováža za zberné miesto do veľkokapacitných kontajnerov. Náklady ma odpad likvidovaný cez veľkokapacitné kontajnery na zbernom mieste sa pomerne rozpočíta na všetkých obyvateľov obce – resp. na každú domácnosť. Aby sme predišli nekontrolovanému likvidovaniu odpadu cez veľkokapacitné kontajnery na zbernom mieste obec v krátkej dobe nainštaluje na zberné miesto a prístupovú cestu kamerový systém a zvýši kontrolu dovážaného odpadu.

 

Triedenie odpadu znižuje poplatky za odpad. Triedený odpad zberová spoločnosť ZADARMO  vyvezie priamo od Vášho domu. 

 

Zmena v odpadovom hospodárstve je nevyhnutný krok, ktorým sa obec snaží zvýšiť úroveň triedenia odpadu, čo je jediná možnosť ako v budúcnosti neplatiť za zber a likvidáciu odpadu vysoké poplatky.  Úprava poplatkov za skládkovanie odpadu je nastavená zákonom následovne :

 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x v%

Sadzba za príslušný rok v € . t-1

2019

2020

2021 a nasl. roky

≤10

17

26

33

10 < x ≤ 20

12

24

30

20 < x ≤ 30

10

22

27

30 < x ≤ 40

8

13

22

40 < x ≤ 50

7

12

18

50 < x ≤ 60

7

11

15

x > 60

7

8

11

 

Obec Nižný Hrušov dosahuje aktuálne úroveň triedenia odpadu na úrovni 40 %. Cena 1 tony komunálneho odpadu sa nám v zákonnom poplatku zvýši z 8 € za rok 2019 na 13 € v roku 2020 ( ak obec presiahne mieru triedenia za rok 2019 nad 40 % tak budeme mať zákonný poplatok za 1 tonu komunálneho odpadu 12 € pre rok 2020 ).  Vyššie uvedená tabuľka ukazuje ako sa budú zvyšovať štátom regulované ceny za 1 tonu komunálneho odpadu pri dosiahnutí určitého % separácie odpadu.

 

Triedením svojho odpadu znižujeme dopad na svoju peňaženku a šetríme životné prostredie.

VZN 1 2019

VZN 2 2019


Prílohy

Vytvorené: 10. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 10. 1. 2020 19:01
Autor: Správce Webu