.

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Materská škola

.

Základná škola

.

Rozpis pohotovostných služieb a lekárni

.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 365
TÝŽDEŇ: 782
CELKOM: 1125382

 

ZMOVR

.

Navigácia

Obsah

Zápis do Materskej školy

Typ: ostatné
.Zápis do Materskej školy Nižný Hrušov. Viac info tu.

Riaditeľka Materskej školy v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a  po dohode so zriaďovateľom oznamuje, že :

Zápis detí do Materskej školy na školský rok 2022 - 2023 sa uskutoční od 2.5.2022 do 20.5.2022.

Žiadosti o prijatie do Materskej školy sa budú prijímať elektronickou formou, prostredníctvom elektronickej prihlášky. Elektronickú prihlášku nájdete na webovej stránke Materskej školy https://msniznyhrusov.edupage.org/.

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie bude možné si vyzdvihnúť aj osobne v MŠ v čase prevádzky od 6:30 do 16:00 hod.

Podmienky prijímania:

  • Žiadosť musí obsahovať lekárske potvrdenie o spôsobilosti dieťaťa navštevovať MŠ a údaj o povinnom očkovaní
  • Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú :
  • deti, pre ktoré je predprímarné vzdelávanie povinné (do 31.8.2022 dovŕšia piaty rok veku)
  • deti, ktoré do 31.8.2022 dovŕšia šiesty rok veku, ale nedosiahnu školskú spôsobilosť, takže pokračujú v plnení povinného predprimárného vzdelávania v MŠ
  • deti, ktoré dovŕšili 2 roky, v prípade ak to umožní kapacita a ovládajú základné sebaobslužné návyky
  • na predprimárne vzdelávanie v materskej škole nemožno prijať dieťa mladšie ako dva roky

Dôležité:
Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

  • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
  • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať ) alebo
  •  vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením.

Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľovi školy.

Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a do 31. augusta 2022 (vrátane) dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky,od 1. septembra 2022 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie.

Ak zákonný zástupca dieťaťa, ktoré do 31. augusta 2023 nedovŕši šesť rokov veku, uvažuje o tom, že požiada základnú školu o to, aby bolo jeho dieťa od školského roku 2023/2024 výnimočne prijaté na plnenie povinnej školskej dochádzky, je potrebné, aby riaditeľa materskej školy, v ktorej je dané dieťa prijaté alebo do ktorej o prijatie zákonní zástupcovia žiadajú, požiadal o prijatie dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie pred dovŕšením piateho roku veku, a je povinný k žiadosti predložiť:
- súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a
- súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast

Riaditeľka Materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od nového školského roku do 30. júna školského roka, ktorý predchádza školskému roku,v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať (t. j. na školský rok 2022/2023 do 30. júna 2022).

 

Tešíme sa na všetky deti, ktoré prídu do našej Materskej školy.

 

Lenka Vaňová

Riaditeľka MŠ

.


Vytvorené: 29. 4. 2022
Posledná aktualizácia: 29. 4. 2022 12:50
Autor: Ing. Adriana Hamašová