.

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Materská škola

.

Základná škola

.

Rozpis pohotovostných služieb a lekárni

.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 449
TÝŽDEŇ: 4570
CELKOM: 656602

Navigácia

Obsah

Ulica Hušták - napojenie na kanalizačnú sieť

Typ: ostatné
.Od 1.7.2019 môžu obyvatelia ulice Hušták - stoka "BA" podávať žiadosti k pripojeniu na kanalizáciu. Viac tu.

 

Od 1.7.2019 je možné podať žiadosť k napojeniu na kanalizačnú sieť na ulici Hušták, stoka "BA" v zákazníckom centre Vodárenskej spoločnosti  Vranov n/T na ulici Mlynská. O napojenie môžu požiadať tieto domácnosti:

1. od súp.č. 282 po súp. č. 300

2. od súp. č. 250 po záhradnú chatku na ulici Hušták

 

Všetky informácie potrebné k napojeniu nájdete tu:

Pre pripojenie na kanalizačnú sieť v obci Nižný Hrušov je treba navštíviť Zákaznícke centrum Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. (VVS) závod Vranov nad Topľou. Všetky doklady k napojeniu musíte doručiť osobne na zákaznícke centrum. Pre zjednodušenie a urýchlenie vybavenia všetkých náležitostí pre napojenie na kanalizačnú sieť sme pre vás pripravili prehľad potrebných dokladov a vzor zjednodušeného situačného  náčrtu, ktorý si musíte pripraviť k žiadosti o napojenie.

Žiadosť o pripojenie - kanál

Pri podaní žiadosti je potrebné doručiť do zákazníckeho centra VVS a.s., závod Vranov nad Topľou :
1. Doklady:
   - Doklad totožnosti fyzická osoba
   - Doklad oprávňujúci na podnikanie alebo činnosť právnická osoba
   - List vlastníctva (stačí stiahnutá a vytlačená kópia z http://www.katasterportal.sk/kapor/ )
 - Parcelný snímok z pozemkovej evidencie (stačí stiahnutá a vytlačená kópia z http://www.katasterportal.sk/kapor/ )
  - Splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s predmetom žiadosti
   - Čestné vyhlásenie (napr. ak je nehnuteľnosť/pozemok/šachta v spoluvlastníctve viacerých osôb, resp. vo vlastníctve inej osoby ako žiadateľa)
   - Projektovú dokumentáciu prípojky postačuje  zjednodušený situačný náčrt kanalizačnej prípojky (situácia v mierke 1:100 alebo 1:200 so zakreslením pripojovaného objektu, umiestnenia kanalizačnej revíznej šachty, siete verejnej kanalizácie, trasy prípojok, úroveň a situovanie priľahlých objektov (studní, žúmp, septikov a pod.).

Zjednodušený situačný náčrt je postačujúci v týchto prípadoch:

- zriadenie kanalizačnej prípojky (vrátane tlakovej kanalizačnej prípojky a Projektu „Prípojka za 1 EUR – okrem novostavieb), ak je žiadateľom fyzická osoba
· práce súvisiace s pripojením na verejnú kanalizáciu, ak sa realizuje rozšírenie verejnej kanalizácii v obci

· zriadenie kanalizačnej prípojky, pričom sú zrealizované kanalizačné prípojky od hlavného potrubia po hranicu pripájanej nehnuteľnosti, tzn. časť prípojky
· rekonštrukcia jestvujúcej kanalizačnej prípojky
· zrušenie paušálneho odvádzania vody
· zaevidovanie pripojenia na verejnú kanalizáciu (legalizácia neoprávneného vypúšťania)
· práce súvisiace s odstránením nedostatkov, ak pripojenie odberného miesta nevyhovuje aktuálnym technickým podmienkam pripojenia na verejnú kanalizáciu (nevyhovujúca kanalizačná šachta, atď.)

Doklady a dokumentácia požadovaná k zriadeniu pripojenia je uvedená v Čl. 5 Technických podmienok pripojenia. Vzor zjednodušeného situačného náčrtu, vzor čestného vyhlásenia, vzor  splnomocnenia a kompletné technické podmienky pripojenia si stiahnete na konci tohto oznamu.

2. podpísať (žiadosti/zmluvy vystaví a predloží na podpis pracovník zákazníckeho centra):
  - Žiadosť (pripojenie, zaevidovanie pripojenia)
​  - Zmluva o dielo
​Na zákazníckom centre bude žiadateľovi vyhotovená žiadosť a zmluva o dielo a budú mu predložené stanovenia technických podmienok pripojenia. Po splnení technických podmienok pripojenia bude žiadateľovi následne vyhotovená a predložená zmluva o dodávke vody, odvádzaní odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou.

žiadosť o zriadenie kanalizačnej prípojky

technické podmienky napojenia

zjednodušený situačný náčrt

čestné vyhlásenie

plnomocenstvo

Návštevné hodiny zákazníckeho centra:

PONDELOK – ŠTVRTOK

8:00 – 12:00  a 12:30 – 16:00 hod.

PIATOK

8:00 – 12:00 hod.

Kontakt zákaznícke centrum: 057/4871 777

 


Prílohy

Vytvorené: 26. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 28. 6. 2019 15:09
Autor: Ing. Adriana Hamašová