.

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Materská škola

.

Základná škola

.

Rozpis pohotovostných služieb a lekárni

.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 360
TÝŽDEŇ: 360
CELKOM: 741603

Navigácia

Obsah

Starostlivosť o pozemky - upozornenie a výzva

Typ: ostatné
.Obec Nižný Hrušov vyzýva vlastníkov a nájomcov. Viac info tu.

Starostlivosť o pozemky – upozornenie a výzva

Obec Nižný Hrušov vyzýva

Vlastníkov a nájomcov, aby pravidelne kosili a udržiavali pozemky

(záhrady, neobrábané orné pôdy, dvory)

 a zabránili tak šíreniu inváznych rastlín a burín.

Obec Nižný Hrušov upozorňuje, že každý obyvateľ obce je povinný ochraňovať majetok obce, podieľať sa na zveľaďovaní životného prostredia, napomáhať a udržiavať poriadok v obci a správať sa tak, aby svojím správaním nepoškodzoval a neurážal ostatných. Vlastníci a užívatelia pozemkov sú povinní pozemky udržiavať v čistote, a to najmä kosením svojich pozemkov a zamedziť hlavne šíreniu inváznych rastlín.

Vlastníci neudržiavaných a zaburinených pozemkov svojou nečinnosťou ohrozujú aj susedné pozemky. Občiansky zákonník § 127 ukladá každému vlastníkovi veci alebo pozemku povinnosť zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.

Konanie v zmysle vyššie uvedeného odseku môžu zapríčiniť invázne rastliny a buriny, ktorých peľ môže spôsobovať vážne alergické reakcie ostatných obyvateľov a zároveň šírenie semien burín na okolité pozemky, čím dochádza k nadmernému zaburiňovaniu okolitých pozemkov.

V zmysle § 7b odst.3 Zákona č. 543/2002 ochrane prírody a krajiny :

„Vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný odstraňovať invázne druhy rastlín zo svojho pozemku spôsobom, ktorý ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom, a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu.“

Podľa § 3 ods. 1 písm. b/ zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je každý vlastník poľnohospodárskej pôdy alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Priestupku na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy sa podľa § 25 odst. 1 písm. b/ dopustí ten, kto spôsobil svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho  pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku.

Našou snahou je riešiť danú situáciu k spokojnosti spoluobčanov, preto Vás vyzývame, aby ste si svoje pozemky dali do poriadku do 15.6.2019.

 


Vytvorené: 6. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 6. 6. 2019 08:04
Autor: Ing. Adriana Hamašová