.

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Materská škola

.

Základná škola

.

Rozpis pohotovostných služieb a lekárni

.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

samosprava 47

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 381
TÝŽDEŇ: 4195
CELKOM: 814863

Navigácia

Obsah

Opatrenie rúška platné od 1.10.2020

Typ: ostatné
.Od 1.10.2020 boli upravené opatrenia týkajúce sa nosenia rúšok. Viac info tu.

 

opatrenia - rúška

Opatrenie

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

pri ohrození verejného zdravia

       Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy

na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z.

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje

podľa § 48 ods. 4 písm. c) a § 48 ods. 5 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7, 20 a 25

zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

nasledovné:

opatrenie:

       Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 1. októbra 2020 od 06:00 hod. do

odvolania pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov

alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos,

ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou:

- detí do 3 rokov veku,

- osôb v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre,

- osôb žijúcich v jednej domácnosti pri pobyte v exteriéroch, pokiaľ sú od

ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre,

- osôb so závažnými poruchami autistického spektra,

- vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného

priestoru určeného na prepravu osôb,

- žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho

procesu,

- žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,

- deti v interiéri materskej školy a jaslí,

- osoby pri výkone športu,

- fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,

- osoby nevesty a ženícha pri sobáši,

- výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri

nakrúcaní dokumentárneho filmu,

- osoby vo wellness a priestoroch umelých kúpalísk,

- účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri

všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného

zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode,

- zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.

 

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného

zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7189/2020 z 14.09.2020.

 

O d ô v o d n e n i e

        Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zhoršenie

epidemiologickej situácie spôsobené výrazne zvýšeným počtom pozitívne testovaných osôb

na ochorenie COVID - 19 v Slovenskej republike vydal opatrenie, ktorým uložil zákaz

pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v

prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je

napríklad rúško, šál, šatka. Zároveň v tomto opatrení Úrad verejného zdravotníctva

Slovenskej republiky určil výnimky z tohto zákazu.

        Cieľom vyššie uvedeného opatrenia je realizovať ďalšie potrebné kroky vedúce

k zabráneniu explozívneho šírenia ochorení, predchádzať zvyšovaniu smrtnosti

a v neposlednom rade i možnému preťaženiu zdravotného systému Slovenskej republiky.

Jednotlivé krajiny vo svete prijímajú podobne ako Slovenská republika adekvátne

protiepidemické opatrenia na zastavenie pandémie COVID-19 a na zmiernenie jej dopadov na

populáciu.

         Ochorenie COVID-19 patrí medzi kvapôčkovú infekciu a šíri sa primárne vzdušnou

cestou pri kašľaní, kýchaní alebo rozprávaní. Prekrytie horných dýchacích ciest je jedným

z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na území Slovenskej

republiky. Cieľom je zabrániť prenosu kvapôčok od nosičov tohto ochorenia a následne tak

ďalšiemu šíreniu ochorenia v populácii.

         Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. poslaním civilnej ochrany je v rozsahu

ustanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na

prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

         Toto opatrenie naďalej zostáva jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia

ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.

 

                                                                              Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

                                                                            hlavný hygienik Slovenskej republiky


Príloha

Vytvorené: 30. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 30. 9. 2020 09:35
Autor: Ing. Adriana Hamašová