.

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Materská škola

.

Základná škola

.

Rozpis pohotovostných služieb a lekárni

.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 56
TÝŽDEŇ: 56
CELKOM: 722464

Navigácia

Obsah

Nepovolené a nezákonné nakladanie s odpadovými vodami

Typ: ostatné
oznamV obci bolo zistené nelegálne vypúšťanie obsahu žúmp. Pre viac info klik na detail.

Upozornenie na nepovolené a nezákonné nakladanie s odpadovými vodami

V obci Nižný Hrušov bolo zistené nelegálne vypúšťanie obsahu žúmp do kanála, čím boli ohrození obyvatelia obce. Chceme upozorniť občanov, ktorí vypúšťajú obsah svojich žúmp do kanála v tomto ročnom období, aby zmenili spôsob likvidácie odpadu, nakoľko vplyvom nízkych teplôt dochádza k namŕzaniu, čím sa znižuje prietok kanálov a môže dôjsť k znefunkčneniu niektorých prietokov na vchodoch do jednotlivých dvorov. Domy na niektorých uliciach sú pod úrovňou cesty aj kanála a vypúšťanie žumpy v tomto ročnom období môže spôsobiť vyliatie jej obsahu do dvorov alebo na miestne komunikácie.

Obec Nižný Hrušov, upozorňuje všetkých občanov na ZÁKAZ vypúšťania splaškových vôd zo žúmp do podzemných a povrchových vôd (pozemky, záhrady, poľnohospodárska alebo lesná pôda, vodné toky, dažďové kanalizácie).

V prípade porušenia tohto zákazu, bude obec postupovať vo veci nepovoleného nakladania s odpadovými vodami !

Chceme Vás upozorniť, že vypúšťanie splaškových vôd zo žúmp do podzemných a povrchových vôd je zakázané, a že takýmto konaním je porušovaný zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov. Zákon zakazuje vypúšťať obsah žúmp do podzemných a povrchových vôd (§ 36 ods. 15).

Povinnosťou každého občana je odpadové vody zo žumpy zneškodňovať – vyvážať oprávnenou osobou do čistiarne odpadových vôd.

        Priestupku na úseku ochrany vôd  sa dopustí ten, kto vypúšťa odpadové vody do povrchových vôd alebo do podzemných vôd bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy alebo v rozpore s ním. Za uvedený priestupok  možno uložiť pokutu podľa § 77 ods. 1 písm. b zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách v z. n. p. do výšky 100 eur. 

Týmto Vás chceme upozorniť, že ak bude zistené takéto vypúšťanie obsahu žúmp do podzemných a povrchových vôd, bude podaný podnet na  Okresný úrad vo Vranove nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý prejedávam, rieši priestupky a správne delikty.

Zároveň vyzývame občanov, aby si zabezpečovali vývoz žúmp oprávnenými organizáciami, alebo oprávnenými osobami.

V prípade potreby objednávky vývozu žumpy kontaktujte: Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. Vranov nad Topľou na tel. čísle: 057/ 487 11 11

 


Vytvorené: 23. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 22. 5. 2018 12:38
Autor: Ing. Adriana Hamašová