.

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Materská škola

.

Základná škola

.

Rozpis pohotovostných služieb a lekárni

.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 191
TÝŽDEŇ: 2321
CELKOM: 632317

Navigácia

Obsah

Modernizujeme odpadové hospodárstvo v obci Nižný Hrušov

Typ: ostatné
.Od 17.4.2019 spúšťame modernizáciu odpadového hospodárstva v obci Nižný Hrušov. Pre viac info tu.

 

Zmena v odpadovom hospodárstve obce Nižný Hrušov

KTO VIAC TRIEDI – TEN MENEJ PLATÍ

Vážení občania, prechádzame  obdobím zmien v odpadovom hospodárstve, ktoré sa dotknú každej domácnosti a každého podnikateľského subjektu na území obce Nižný Hrušov.

Štát zmenou zákonov postupne zvyšuje poplatky za skládkovanie, čo sa v roku 2020 dotkne peňaženiek každého z nás na celom Slovensku a nielen obyvateľov Nižného Hrušova. Východisko vidíme vo zvýšení triedenia odpadu, lebo od toho závisí to, koľko zaplatíme za komunálne odpady a koľko vlastných peňazí ušetríme. Vedenie obce nechce čakať so založenými rukami a preto  prinášame riešenia, ktoré zvýšili triedenie odpadu napríklad v ČR a už sú overené v praxi. Cez modernú technológiu QR kódu chceme postupne zaviesť platbu iba za skutočne odovzdané množstvo komunálneho odpadu a tak jasne zvýhodniť domácnosti, ktoré svoj odpad triedia. Paušálne a žetónové platby za vývoz odpadu sú minulosť a ďalej sú už neudržateľné.  Odpady sú celospoločenský problém, ktorý sa dá riešiť len tak, že sa všetci intenzívne zapojíme do triedenia svojho odpadu.  Vyvážať svoj odpad dnes pod les alebo k rieke je nielen nezodpovedné, ale znamená to zvýšenie nákladov, ktoré musí zaplatiť obec - teda všetci obyvatelia našej obce za likvidáciu čiernej skládky.

V najbližších dňoch Vám budú na oplotenie Vašej nehnuteľnosti (alebo iné verejne prístupné miesto) nainštalované tabuľky s QR kódom k identifikácii odpadu a úrovne triedenia odpadu vo Vašich domácnostiach.  QR kódy sú vygenerované na každú domácnosť samostatne a údaje po načítaní QR kódu sú dostupné iba pre zamestnanca OcÚ Nižný Hrušov. Po nasnímaní QR kódu našim zamestnancom počas zberu komunálneho odpadu a separovaného odpadu tak zavedie zamestnanec do systému informácie o vývoji odpadového hospodárstva vo Vašej domácnosti ako aj v celej obci. Zavedenie tohto evidenčného systému bolo schválené dňa 20.3.2019 uznesením obecného zastupiteľstva číslo 25/2019.

Preto Vás prosíme,  aby ste si vybrali vhodnú plochu o rozmere 10 x 15 cm,   ktorá  bude na viditeľnom a verejne prístupnom mieste. Tabuľku s erbom obce, QR kódom a kontrolným číslom osadíme v blízkosti Vašich poštových schránok, respektíve na bráničke Vášho oplotenia. Montáž tabuliek zrealizujeme tak, aby sme Váš majetok nepoškodili.

Inštaláciu tabuľky zabezpečí obec Nižný Hrušov na náklady obce.

Pri inštalácií tabuliek pre jednotlivé domácnosti budeme pristupovať individuálne.  Inštaláciu tabuliek spustíme od 17.4.2019 podľa popisných čísel.

Ako to bude celé fungovať:

V deň zberu odpadu poverený zamestnanec obce nasníma cez čítacie zariadenie QR kód z tabuľky jednotlivej domácnosti. Po nasnímaní QR kódu skontroluje objem odovzdávaného odpadu a údaj zadá do systému. Tento postup platí pre všetky druhy odpadu - teda komunálny odpad, plast, sklo, papier,  a prepálené  jedlé tuky a oleje. V prvom týždni nasledujúceho mesiaca Vám do emailovej schránky (ak nemáte email, tak v tlačenej podobe do poštovej schránky) doručíme prehľad o Vašom odpadovom konte, kde dostanete informáciu o množstve odovzdaného odpadu s rozdelením na všetky triedené zložky. Súčasťou odpadového konta bude aj mesačné porovnanie a presné odporúčania ako zvýšiť triedenie odpadu vo Vašej domácnosti. Údaje za jednotlivé domácnosti budú spracovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov GDPR a budú použité iba pre potreby obce Nižný Hrušov.

Čo je cieľom zavedenia tejto zmeny:

1, Zvýšiť informovanosť občanov o množstve odovzdávaných odpadov – aby sme všetci vedeli na čom sme.

2, Zvýšiť triedenie odpadu v celej obci z úrovne 32,37 %  (údaj za rok 2018) na 50 %  do konca roka 2019 – vyššia separácia, nižší poplatok za skládkovanie.

3, Zabezpečiť minimálny dopad na zvýšenie poplatkov za skládkovanie komunálneho  odpadu v roku 2020 – Viac odpadu zhodnotíme, menej odvezieme na skládku.

Vývoj  poplatkov za skládkovanie komunálneho odpadu od roku 2018 do roku 2021:

Položky a sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro za 1 tonu podľa nariadenia vlády SR č.330/2018 Z. z. Za  rok  2018   obec   Nižný  Hrušov  dosiahla  úroveň   vytriedenia   komunálneho  odpadu 32,37 % a až do 29.2.2020 budeme platiť za 1 tonu komunálneho odpadu 8 €.  Ak zvýšime úroveň vytriedenia odpadu do 31.12.2019 na 50% poplatok za 1 tonu komunálneho odpadu sa obci Nižný Hrušov zdvihne z 8 € na 11 € od 1.3.2020.  Viac informácií o poplatkoch je uvedených v tabuľke nižšie.

Položka

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x v%

Sadzba za príslušný rok v € . t-1

2019

2020

2021 a nasl. roky

1

≤10

17

26

33

2

10 < x ≤ 20

12

24

30

3

20 < x ≤ 30

10

22

27

4

30 < x ≤ 40

8

13

22

5

40 < x ≤ 50

7

12

18

6

50 < x ≤ 60

7

11

15

7

x > 60

7

8

11

 

Podľa tejto tabuľky vidíte, že navýšeniu poplatkov za komunálny odpad na rok 2020 sa nevyhneme. Výška poplatku pre rok 2020 bude vypočítaná zo skutočne dosiahnutých čísel za rok 2019 a to ešte vieme významne počas mesiacov  máj až december 2019 ovplyvniť svojím zodpovedným prístupom k triedeniu odpadu v každej domácnosti.    

Zmena poplatkov sa dotýka všetkých občanov SR a nielen občanov našej obce. Nižný Hrušov je  zodpovedná samospráva, ktorá hľadá riešenia ako zmierniť dopad na peňaženky všetkých obyvateľov našej obce a preto Vás žiadame,  aby ste túto zmenu vo vlastnom záujme podporili.

Za likvidáciu triedeného odpadu občan a ani obec NEPLATÍ ŽIADNE POPLATKY  a teda čím viac odpadu VYTRIEDIME ,  tým viac v budúcnosti ŠETRÍME.

 

Nižný Hrušov 17.4.2019                                                            Ján Fenčák

                                                                                                Starosta obce

.


Vytvorené: 16. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 16. 4. 2019 14:26
Autor: Ing. Adriana Hamašová