.

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Materská škola

.

Základná škola

.

Rozpis pohotovostných služieb a lekárni

.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Mikuláš 16

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 33
TÝŽDEŇ: 2337
CELKOM: 874060

Navigácia

Obsah

Daň za psa

Typ: ostatné
.Zamestnanci obce doručujú do domácnosti tlačivá k dani za psa. Upozorňujeme majiteľov psov na ich povinnosti identifikácie a registrácie psov. Všetky informácie nájdete tu.


Obec Nižný Hrušov  doručuje do domácností v obci tlačivo k daňovému priznaniu k dani za psa na rok 2020. Žiadame majiteľov psov, aby tlačivo vyplnili a doručili do kancelárie daní a poplatkov na OcÚ v termíne do 29.05.2020. Tlačivo je možné vyplniť aj elektronicky a to stiahnutím tlačiva z WEB stránky obce: zverejnovanie/dane-a-poplatky/ a jeho následným zaslaním na email: agata.jurasova@niznyhrusov.sk, tlačivo je možné vyplniť rukou a naskenované vo formáte PDF doručiť na uvedenú emailovú adresu alebo zaslať poštou.

Povinnosťou daňovníka je do 30 dní od nadobudnutia psa alebo akejkoľvek zmeny (predaj, úhyn alebo útrata) písomne preukázať vznik alebo zánik daňovej povinnosti spôsobom opísanom vo VZN 43/2012.  Následne bude daňovníkovi, ktorý nemá zaplatenú daň  vystavené a doručené rozhodnutie k dani za psa za prvý  kalendárny rok. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Sadzba dane je 3,32 eur za jedného psa a kalendárny rok a za vydanie 1 ks evidenčnej známky je poplatok 1,70 € podľa VZN 43/2012. Nakoľko v evidencii psov sú neaktuálne údaje od roku 2020 bude vždy do 31. januára obec aktualizovať celkovú evidenciu psov v obci každoročne. Vyplnením priloženého tlačiva chceme aktualizovať evidenciu psov od júna 2020.

Povinnosti majiteľov psov:

Povinný systém identifikácie a registrácie psov v Slovenskej republike – platný od 01.11.2019.

Povinnosť pre vlastníkov identifikovať psa sa vzťahuje na všetkých psov, ktorí sú chovaní na území Slovenskej republiky.

Nová povinnosť pre vlastníkov psov

Podľa novely zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov od 1. 9.2018 pre vlastníkov psov pribúda povinnosť označiť na vlastné náklady implantovateľným transpondérom (mikročipom ISO norma 11785). Na splnenie tejto povinnosti je určené prechodné obdobie do 31.10.2019, ale len pre tých chovateľov, ktorým sa pes narodil pred 1. septembrom 2018. Psi narodení po 1.9.2018 musia byť označení do 12 týždňov veku alebo pred zmenou vlastníka. Na psov narodených po 1.9.2018 sa prechodné obdobie nevzťahuje.

Napr. pes narodený 22.6.2011 musí byť označený transpondérom do 31.10.2019 ale naopak psík, ktorý sa narodí dňa 1.9.2018 alebo neskôr musí byť označený do 12 týždňov veku alebo pred prvou zmenou vlastníka, teda buď do 13.10.2018 alebo ak psíka pred týmto dátumom darujeme, predáme,...... musí byť označený ešte pred touto zmenou vlastníka.

Zmenu vlastníka musí nahlásiť pôvodný vlastník zvieraťa súkromnému veterinárnemu lekárovi (SVL) do 21 dní od vykonania zmeny. Taktiež má vlastník povinnosť nahlásiť úhyn psa SVL do 21 dňa od úhynu.

Každý vlastník si môže overiť údaje zapísané do Centrálneho registra spoločenských zvierat (CRSZ) na webovej stránke Centrálneho registra spoločenských zvierat www.crsz.sk .

Pri zapisovaní údajov do CRSZ je SVL oprávnený požadovať od vlastníka zvierat preukaz totožnosti.

 

priznanie k dani za psa

.

 


Príloha

Vytvorené: 21. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 21. 5. 2020 10:12
Autor: Ing. Adriana Hamašová