Navigácia

Obsah

dátum   Dokument
20.03.2019 Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia OZ otvoriť

 

ROK 2018

dátum   Dokument
26.3.2018 Zápisnica z 22. riadneho zasadnutia OZ otvoriť
11.4.2018 Zápisnica z 23. riadneho zasadnutia OZ otvoriť
28.6.2018 Zápisnica z 24. riadneho zasadnutia OZ otvoriť
8.8.2018 Zápisnica z 25. riadneho zasadnutia OZ otvoriť
30.8.2018 Zápisnica z 26. riadneho zasadnutia OZ otvoriť
10.12.2018 Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ Otvoriť
28.12.2018 Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia OZ Otvoriť
     

 

ROK 2017

dátum   Dokument
9.3.2017 Zápisnica z 15. riadneho zasadnutia OZ otvoriť
12.4.2017 Zápisnica zo 16. riadneho zasadnutia OZ otvoriť
30.5.2017 Zápisnica zo 17. riadneho zasadnutia OZ otvoriť
27.6.2017 Zápisnica z 18. riadneho zasadnutia OZ otvoriť
30.8.2017 Zápisnica z 19. riadneho zasadnutia OZ otvoriť
30.10.2017 Zápisnica z 20. riadneho zasadnutia OZ otvoriť
28.12.2017 Zápisnica z 21. riadneho zasadnutia OZ otvoriť

 

ROK 2016

dátum   dokument
1.2.2016 Zápisnica zo 6.  mimoriadneho zasadnutia OZ otvoriť
29.2.2016 Zápisnica zo 7. mimoriadneho zasadnutia OZ otvoriť
8.2.2016 Zápisnica z 10. riadneho zasadnutia OZ otvoriť
25.4.2016 Zápisnica z 11. riadneho zasadnutia OZ otvoriť
27.6.2016 Zápisnica z 12. riadneho zasadnutia OZ otvoriť
28.7.2016 Zápisnica z 8. mimoriadneho zasadnutia OZ otvoriť
18.8.2016 Zápisnica z 9. mimoriadneho zasadnutia OZ otvoriť
27.10.2016 Zápisnica z 13. riadneho zasadnutia OZ otvoriť
14.12.2016 Zápisnica zo 14. riadneho zasadnutia OZ otvoriť

 

ROK 2015

dátum   dokument
19.1.2015 Zápisnica z 1. mimoriadneho zasadnutia OZ otvoriť
16.2.2015 Zápisnica z 2. mimoriadneho zasadnutia OZ otvoriť
11.3.2015 Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia OZ otvoriť
22.4.2015 Zápisnica zo 4. riadneho zasadnutia OZ otvoriť
11.6.2015 Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia OZ otvoriť
26.7.2015 Zápisnica z 3. mimoriadneho zasadnutia OZ otvoriť
29.6.2015 Zápisnica zo 6. riadneho zasadnutia OZ otvoriť
22.9.2015 Zápisnica zo 7. riadneho zasadnutia OZ otvoriť
28.10.2015 Zápisnica zo 4. mimoriadneho zasadnutia OZ otvoriť
24.11.2015 Zápisnica z 5. mimoriadneho zasadnutia OZ otvoriť
16.12.2015 Zápisnica z 8. riadneho zasadnutia OZ otvoriť
29.12.2015 Zápisnica z 9. riadneho zasadnutia OZ otvoriť