Navigácia

Obsah

  Rozpočet obce Nižný Hrušov na rok 2019,  rozpočty na roky 2020-2021

    - rozpočet obce na rok 2019  schválený OZ dňa 28.12.2018 uznesením č.16/2018.

     - rozpočty obce na roky 2020-2021 vzaté na vedomie OZ dňa 28.12.2018 uznesením č. 13/2018.

         1. príjmy  :  otvoriť dokument

      2. výdavky :  otvoriť dokument