Navigácia

Obsah

    Za rok 2017:

     - Hospodárenie obce za rok 2017 : 

          1.      Návrh Záverečného účtu obce a rozpočtového hospodárenia  za rok 2017 :

                -  zverejnený  08.06.2018 :Otvoriť dokument

 

         2.       Záverečný účet Obce Nižný Hrušov za rok 2017 : 

             - schválený OZ dňa 28.06.2018 uznesením č.360/2018

             otvoriť dokument

 

     Za rok 2018 : 

Čerpanie celkového rozpočtu obce za rok 2018 : 

   Príjmy a výdavky   :  otvoriť dokument