Navigácia

Obsah

    Za rok 2018:

     - Hospodárenie obce za rok 2018 : 

          1.      Návrh Záverečného účtu obce a rozpočtového hospodárenia  za rok 2018 :

                -  zverejnený  22.05.2019 :otvoriť dokument
       

     Za rok 2018 : 

Čerpanie celkového rozpočtu obce za rok 2018 : 

   Príjmy a výdavky   :  otvoriť dokument