Obsah

 

Zmluvy 2019

Dátum

zverejnenia

Názov a predmet

Otvoriť

dokument

Typ
11.06.2019 Zmluva o audite - 2019 otvoriť dokument zmluva
11.06.2019 Zmluva č. 134164 08U01 o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu otvoriť dokument zmluva
31.05.2019 Zmluva o dielo - "Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Nižný Hrušov" otvoriť dokument zmluva 
31.05.2019 Zmluva o darovaní otvoriť dokument zmluva
23.05.2019 Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia otvoriť dokument zmluva
23.05.2019 Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ1E 11/2019/RCV otvoriť dokument zmluva
10.05.2019 Nájomná zmluva otvoriť dokument zmluva
06.05.2019 Kúpna zmluva otvoriť dokument zmluva
06.05.2019 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb otvoriť dokument dodatok
06.05.2019 Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb otvoriť dokument zmluva
30.04.2019 Dohoda č. 19/40/50J/25 otvoriť dokument dohoda
24.04.2019 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z201857468_Z otvoriť dokument dodatok
16.04.2019 Zmluva č. 39 246 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR otvoriť dokument zmluva
12.04.2019 Darovacia zmluva č. 6711/2019 otvoriť dokument zmluva
08.04.2019 Dodatok k Zmluve o poskytnutí regionálneho príspevku č.  9/2018 otvoriť dokument dodatok
21.03.2019 Zriaďovací protokol k Zmluve o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb otvoriť dokument zmluva
11.03.2019 Zmluva o dielo 15/2019/ELCO otvoriť dokument zmluva
08.03.2019 Zmluva o dielo č. 01/03/2019 otvoriť dokument zmluva
06.03.2019 Kúpna zmluva 01/2019 otvoriť dokument zmluva
01.03.2019 Poistná zmluva č. 5190045503 o úrazovom poistení otvoriť dokument zmluva
28.2.2019 Dohoda č. 19/40/52A/28 otvoriť dokument dohoda
28.2.2019 Dohoda č. 19/40/054/62 otvoriť dokument dohoda
05.02.2019 Nájomná zmluva - o nájme stolného futbalu otvoriť dokument zmluva
04.02.2019 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb otvoriť dokument dodatok
04.02.2019 Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL otvoriť dokument zmluva
30.01.2019 Dohoda č. 19/40/054/30 otvoriť dokument dohoda
30.01.2019 Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií otvoriť dokument zmluva
23.01.2019 Zmluva o balíčku GDPR a certifikáte SSL otvoriť dokument zmluva
18.01.2019 Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií otvoriť dokument zmluva
09.01.2019 Kúpna zmluva č. Z201857468_Z otvoriť dokument zmluva