Navigácia

Obsah

Zväz zdravotne postihnutých

.

Predeseda: Štefan Demčák                                                E - mail:   zzp@niznyhrusov.sk

Počet členov: 80

Revízna komisia: Matúš Škarupa

                              Vladislav Minarčin

                              Anna Janičová

Tajomníčka: Helena Magurová

Pokladníčka: Marta Forgáčová

           

 

Naša organizácia bola založená v roku 1996. Predsedníčkou bola p. Kačurová Anna. ZZP N. Hrušov je dobrovoľným občianskym združením zdravotne postihnutých občanov, ako aj ďalších občanov Slovenskej republiky. Sme organizáciou nepolitickou. Vo svojej činnosti sa riadime princípmi humanity a charity. Spolupracujeme s inými občianskými združeniami. Činnosť našej ZO SZZP riadi 14 členný výbor a z toho 3 členná revízna komisia. V tomto období evidujeme 78 členov. Od 14.02.2015 je novým predsedom ZZP p. Demčák Štefan, ktorý prevzal funkciu po odchode p. Kačurovej zo zdravotných dôvodov. Touto cestou chcem vyjadriť vďaku aj v mene p. Kačurovej členom výboru, ktorí sa zúčastňujú akcií, za ich spoluprácu pri organizovaní rôznych podujatí.

p. Demčák Štefan

Správy inštitúcií a firiem