Navigácia

Obsah

SANDOW - kulturistický oddiel

Zodpovední:

     Bodnár Peter  -    zodpovedná  osoba  za  posilňovňu  (tel. kontakt : 0917 087 445)

     Ľoch Vladimír – zástupca  (tel. kontakt : 0915 030 415)

     Jakub Ondov –  ul. Bikač    (tel. kontakt: 0908 217  628 )

     Dávid Fabián – ul.  Konec  ( tel. kontakt : 0915 863 007 )

E - mail: sandow@niznyhrusov.sk

Počet členov: 9

Prevádzkový poriadok

 

.....

.......

....

Správy inštitúcií a firiem