Navigácia

Obsah

Za rozvoj Hrušova,

spoločnými silami

 

Zodpovedná: Ing. Jana Babjaková

E- mail: oz.nizny.hrusov@gmail.com

 

- organizácia a financovanie športových, kultúrnych a vzdelávacích aktivít pre všetkých občanov, prioritne pre obyvateľov obce Nižný Hrušov

 

Počet členov: 45

 

 

V   Ý   Z   V  A 

na určenie predpokladanej hodnoty zákazky

zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru s názvom

Turistický náučný chodník po hrušovských mohylách - tovary“

Názov zákazky: Turistický náučný chodník po hrušovských mohylách - tovary

 

CPV:

39100000-3 – Nábytok

39121200-8 Stoly

39113600-3 Lavičky

39224340-3 Koše

35261000-1 Informačné panely

39294100-0 Informačné a propagačné výrobky

45421000-4 Stolárske práce

 

Dátum zverejnenia: 4.6.2021

Výzva (150.22 kB)

Formulár ponuky (46 kB)

Návrh ceny (11.69 kB)

Návrh MZP (140.89 kB)

 

Povinné zverejňovanie: ZMLUVY,  OBJEDNÁVKY

Názov Dodávateľ/odberateľ Dátum zverejnenia  
Nájomná zmluva LPSPL 01.06.2021 otvoriť tu (118.02 kB)
Kúpna zmluva č. 22021 BNP MEDIA s.r.o. 12.06.2021 otvoriť tu (144.02 kB)

 

Správy inštitúcií a firiem