Navigácia

Obsah

Lesné pozemkové spoločenstvo parcelovaného lesa

Predseda: Ján Šandrej                                                       E-mail: urbariat@niznyhrusov.sk

Podpredseda: Ladislav Soták

Výbor LPSPL:

  • Bakajsa Štefan
  • Hromuľák Ladislav
  • Tutko Anton
  • Marčák Matúš
  • Janoško Ján

 

Dozorná rada:

  • Hakoš Michal
  • Hromuľák Michal
  • Babjak Milan

 

Zmluva

Pozvánka

Výbor LPSPL v Nižnom Hrušove Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 26.3.2022 o 16,00 hod v Dome kultúry v Nižnom Hrušove. Po skončení sa budú vyplácať podiely za nájom.

 

Ak sa nemôžete zúčastniť na schôdzy, môže Vás zastúpiť ktorýkoľvek člen spoločenstva na Splnomocnenie.

 

Prosíme o dodržiavanie pandemických opatrení.

 

Svoju neúčasť/ splnomocnenie prosím oznámte na tento mail.  urbariat@niznyhrusov.sk

 

Program:

1. Zahájenie

2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie

3. Voľba overovateľov

4. Správa o činnosti LPSPL za roky 2019, 2020, 2021

5. Plán činnosti na rok 2022 / Projekt OZ

6. Správa o finančnom hospodárení za roky 2019, 2020, 2021

7. Správa Dozornej rady

8. Správa Mandátovej komisie

9. Informácia výboru o zmene hranice so štátnymi lesmi SR Banská Bystrica a ponuka o nájme lesných pozemkov vo vlastníctve SR

10. Voľba výboru LPSPL na ďalšie funkčné obdobie 2022-2026

11. Voľba Dozornej rady

12. Diskusia

13. Návrh uznesenia výročnej členskej schôdze

14. Záver

Vzor splnomocnenia (53.98 kB)

Lesné pozemkové spoločenstvo parcelovaného lesa 094 22 Nižný Hrušov

 

.

.

.

.

.

.

 

 

 

Správy inštitúcií a firiem