Navigácia

Obsah

V Nižnom Hrušove bilancovali a ocenili darcov krvi

Poslednú fašiangovú nedeľu Miestna organizácia Červeného kríža bilancovala svoju celoročnú prácu. V správe o činnosti organizácie za uplynulé obdobie predsedníčka ČK p. Mária Karolová vyzdvihla predovšetkým bezpríspevkových darcov krvi, za to, že pravidelne a nezištne najcennejšou životodárnou tekutinou obdarúvajú ľudí, ktorí sú často aj v bezprostrednom ohrození života. Ich ľudský prístup, podľa jej slov, má byť príkladom pre ďalších potenciálnych darcov krvi, impulzom pre rozvíjanie pozitívnych medziľudských vzťahov, vzájomnej úcty, spolupatričnosti.

Poďakovanie za podporu patrilo tiež starostovi obce p. Jánovi Fenčákovi, ktorý činnosť ČK podporil a súčasne všetkým zúčastneným poďakoval za prácu a oceneným darcom krvi odovzdal darčeky.

Za ocenených spomenieme držiteľa diamantovej Jánskeho plakety A Hromuľáka a držiteľov zlatej Jánskeho plakety H. Bažalikovú, M. Barkóciho, J. Bilého, K. Fajnora, Ľ. Halkoviča, M. Junaka, P. Marjova, P. Marjova, M. Ondova, M. Sklára, M. Urbana, P. Bezeka.

Dobrú atmosféru nedeľného popoludnia umocnilo temperamentné vystúpenie Hrušovských hudákov, manželov Jurovčákových, dua p. Dupaľovej a Hromuľakovej, sólo Emky Barkóciovej a zaujímavá interpretácia básne v podaní študentky S. Boguskej. Poďakovanie patrí aj tým, ktorí prispeli materiálne a podporili naše snaženie.

Sme presvedčení, že aj toto stretnutie dobrých ľudí s humánnym postojom, umocnilo naše presvedčenie pomáhať blížnym a dodalo nám novú energiu do práce v nasledujúcom období.

Mária Karolová,
predsedníčka MO ČK

Správy inštitúcií a firiem