Navigácia

Obsah

  Rozpočet obce Nižný Hrušov na rok 2018,  rozpočty na roky 2019-2020

    - rozpočet obce na rok 2018  schválený OZ dňa 28.12.2017 uznesením č.329/2017.

     - rozpočty obce na roky 2019-2020 vzaté na vedomie OZ dňa 28.12.2017 uznesením č.322/2017.

       tit.strana  : otvoriť dokument

       1. príjmy  :otvoriť dokument

      2. výdavky : otvoriť dokument