Navigácia

Obsah

Návrh rozpočtu obce na rok 2018, 2019-2020,

 zverejnený k pripomienkovaniu dňa 05.12.2017

       

         Návrh zverejnený : otvoriť dokument 

         Príjmy   :   otvoriť dokument

        Výdavky  :otvoriť dokument