Navigácia

Obsah

Zastupiteľstvo

Starosta obce Nižný Hrušov
1 Ján Fenčák NEKA  290 platných hlasov

Poslanci

P.č. Meno a priezvisko Počet hlasov Strana
1. Ján Chromuľák, Ing. 450 SMER - SD
2 Peter Babjak, Mgr. 402 NEKA
3 Miroslav Kužma, Bc. 379 SNS
4. Ľubomír Lakatoš, Ing. 374 SMER - SD
5. Matúš Barkóci 341 SDKÚ - DS
6. Terézia Čačková 332 KDH
7. Ján Králik 302 NEKA
8. Ján Zubko 284 SMER - SD
9. Jozef Svetlík, Ing. 244 SMER - SD

 

Inventarizačná komisia:   predseda – Ing. Jozef Svetlík

                                         členovia – Terézia Čačková

                                          Jana Ľochová a ved. pracovníci jedn. útvarov/ MŠ, ŠJ, ZŠ

 

Kultúrno – športová komisia:  predseda – Bc. Miroslav Kužma

                                                 členovia – Ján Králik, Ján Zubko, Ing. Ján Chromuľák

 

Členovia obecnej rady: Ing. Ľubomír Lakatoš,  Matúš Barkóci, Mgr. Peter Babjak

 

Finančná komisia:     predseda – Ing. Ľubomír Lakatoš

                                  členovia – Matúš Barkóci, Mgr. Peter Babjak

 

Komisia na ochranu verejného záujmu:  predseda - Ing. Ľubomír Lakatoš

                                                                členovia - Terézia Čačková, Ján Králik, Bc. Miroslav                                                                         Kužma,  Matúš Barkóci